Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tremella mycetophiloides »

História popisu - Tremella mycetophiloides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 05.04.2015 18:27

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1253485


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 17:04

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Tremella mycophaga G.W. Martin 1Tremella mycophaga G.W. Martin, Mycologia 32(6): 686 (1940) Tremella mycophaga var. mycophaga G.W. Martin, (1940)


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.12.2011 11:14

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Tremella mycophaga 1Tremella mycetophiloides

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Kobayasi

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Tremella mycophaga G.W. Martin

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Rôsolovitá diam. 3-10 mm

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Parazituje na obrúbenci beztvarom (Aleurodiscus amorphus).

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

rôsolovka cudzopasná

Tremella mycophaga