Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Trechispora microspora »

História popisu - Trechispora microspora

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 23.12.2011 17:09

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(P. Karst.) Liberta

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Athelia microspora (P. Karst.) Gilb., Fungi dec. Pond. Pine: 42 (1974) Cristella microspora (P. Karst.) Parmasto, Eesti NSV Tead. Akad. Toim., Biol. seer 14(2): 223 (1965) Grandinia microspora P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 48: 365 (1889) Phlebiella microspora (P. Karst.) Bondartsev & Singer, Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus] (Moscow-Leningrad): 51 (1953)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

vláknovec pomúčenozrnkovitý

Trechispora microspora
trechispora drobnovýtrusá