Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Steccherinum oreophilum »

História popisu - Steccherinum oreophilum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 21.03.2016 07:24

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Irpex oreophilus (Lindsey & Gilb.) Niemelä, Folia cryptog. Estonica 33: 95 (1998) 1<b>Irpex oreophilus</b> <b>(Lindsey &amp; Gilb.) Niemel&#228;</b>, <i>Folia cryptog. Estonica</i> <b>33</b>: 95 (1998)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1324031


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 08:33

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Lindsey & Gilb.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Irpex oreophilus (Lindsey & Gilb.) Niemelä, Folia cryptog. Estonica 33: 95 (1998)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

srsťovec prackatý

Steccherinum oreophilum