Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sidera lenis »

História popisu - Sidera lenis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 20.01.2017 20:19

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1kostrovka zamatová 1sidera mäkká

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Amyloporia lenis</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 149 (1941)<br><b>Amyloporia lenis f. bullosa</b> <b>(Weinm.) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 151 (1953)<br><b>Amyloporia lenis f. chakasskensis</b> <b>(Pil&#225;t) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 152 (1953)<br><b>Amyloporia lenis</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 149 (1941) <b><font color='#0000FF'>f. lenis</font></b><br><b>Amyloporia lenis f. lunata</b> <b>(Romell) Doma&#324;ski</b>, <i>Flora Polska</i>, Grzyby (Mycota) <b>2</b>: 89 (1965)<br><b>Amyloporia lenis f. lunulispora</b> <b>(Pil&#225;t) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 152 (1953)<br><b>Amyloporia lenis</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 149 (1941) <b><font color='#0000FF'>var. lenis</font></b><br><b>Antrodia lenis</b> <b>(P. Karst.) Ryvarden</b>, <i>Norw. Jl Bot.</i> <b>20</b>: 8 (1973)<br><b>Antrodiella lenis</b> <b>(P. Karst.) Zmitr.</b>, <i>Karstenia</i> <b>43</b>(1): 18 (2003)<br><b>Cinereomyces lenis</b> <b>(P. Karst.) Spirin</b>, <i>Karstenia</i> <b>45</b>(2): 106 (2005)<br><b>Diplomitoporus lenis</b> <b>(P. Karst.) Gilb. &amp; Ryvarden</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>22</b>(2): 364 (1985)<br><b>Physisporus lenis</b> <b>P. Karst.</b>, in Rabenhorst, <i>Fungi europ. exsicc.</i>: no. 3527 (1886)<br><b>Polyporus bullosus</b> <b>Weinm.</b>, <i>Hym. &#224; Gast. Imp. Ross. Obs.</i> (Petropoli): 336 (1836)<br><b>Polyporus chakasskensis</b> <b>Weinm.</b><br><b>Poria bullosa</b> <b>(Weinm.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 311 (1888)<br><b>Poria calcea f. bullosa</b> <b>(Weinm.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(2): 233 (1925)<br><b>Poria calcea f. radicata</b> <b>Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 674 (1928) [1927]<br><b>Poria chakasskensis</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>49</b>(3-4): 276 (1934) [1933]<br><b>Poria consimilis</b> <b>Rick</b>, <i>Brot&#233;ria</i>, s&#233;r. Ci. Nat. <b>6</b>: 135 (1937)<br><b>Poria earlei</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>12</b>(2): 86 (1920)<br><b>Poria lenis</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 82 (1887)<br><b>Poria lenis f. chakasskensis</b> <b>(Pil&#225;t) Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 443 (1941)<br><b>Poria lenis</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 82 (1887) <b><font color='#0000FF'>f. lenis</font></b><br><b>Poria lenis f. lunata</b> <b>(Romell) Doma&#324;ski</b>, <i>Fungi, Polyporaceae 1, Mucronoporaceae 1, Revised transl. Ed.</i> (Warsaw): 167 (1972)<br><b>Poria lenis</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 82 (1887) <b><font color='#0000FF'>var. lenis</font></b><br><b>Poria lenis var. radicata</b> <b>(Bourdot &amp; Galzin) Doma&#324;ski</b>, <i>Fungi, Polyporaceae 1, Mucronoporaceae 1, Revised transl. Ed.</i> (Warsaw): 168 (1972)<br><b>Poria lunata</b> <b>Romell</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>20</b>(1): 12 (1926)<br><b>Poria lunulispora</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>51</b>(3-4): 381 (1936) [1935]<br><b>Poria minutipora</b> <b>Rodway &amp; Cleland</b>, <i>Pap. Proc. R. Soc. Tasm.</i>: 17 (1930) [1929]<br><b>Poria montana</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>12</b>(6): 307 (1920)<br><b>Poria subvulgaris</b> <b>Rick</b>, <i>Brot&#233;ria</i>, s&#233;r. Ci. Nat. <b>6</b>: 151 (1937)<br><b>Poria tenuipora</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>12</b>(2): 85 (1920)<br><b>Sidera lenis</b> <b>(P. Karst.) Miettinen</b>, in Miettinen &amp; Larsson, <i>Mycol. Progr.</i> <b>10</b>(2): 136 (2011) <b><font color='#0000FF'>var. lenis</font></b><br><b>Skeletocutis lenis</b> <b>(P. Karst.) Niemel&#228;</b>, in Renvall, Renvall &amp; Niemel&#228;, <i>Karstenia</i> <b>31</b>(1): 23 (1991) 1<b>Amyloporia lenis</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 149 (1941)<br><b>Amyloporia lenis f. bullosa</b> <b>(Weinm.) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 151 (1953)<br><b>Amyloporia lenis f. chakasskensis</b> <b>(Pil&#225;t) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 152 (1953)<br><b>Amyloporia lenis</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 149 (1941) <b><font color='#0000FF'>f. lenis</font></b><br><b>Amyloporia lenis f. lunata</b> <b>(Romell) Doma&#324;ski</b>, <i>Flora Polska</i>, Grzyby (Mycota) <b>2</b>: 89 (1965)<br><b>Amyloporia lenis f. lunulispora</b> <b>(Pil&#225;t) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 152 (1953)<br><b>Amyloporia lenis</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 149 (1941) <b><font color='#0000FF'>var. lenis</font></b><br><b>Antrodia lenis</b> <b>(P. Karst.) Ryvarden</b>, <i>Norw. Jl Bot.</i> <b>20</b>: 8 (1973)<br><b>Antrodiella lenis</b> <b>(P. Karst.) Zmitr.</b>, <i>Karstenia</i> <b>43</b>(1): 18 (2003)<br><b>Cinereomyces lenis</b> <b>(P. Karst.) Spirin</b>, <i>Karstenia</i> <b>45</b>(2): 106 (2005)<br><b>Diplomitoporus lenis</b> <b>(P. Karst.) Gilb. &amp; Ryvarden</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>22</b>(2): 364 (1985)<br><b>Physisporus lenis</b> <b>P. Karst.</b>, in Rabenhorst, <i>Fungi europ. exsicc.</i>: no. 3527 (1886)<br><b>Polyporus bullosus</b> <b>Weinm.</b>, <i>Hym. &#224; Gast. Imp. Ross. Obs.</i> (Petropoli): 336 (1836)<br><b>Polyporus chakasskensis</b> <b>Weinm.</b><br><b>Poria bullosa</b> <b>(Weinm.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 311 (1888)<br><b>Poria calcea f. bullosa</b> <b>(Weinm.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(2): 233 (1925)<br><b>Poria calcea f. radicata</b> <b>Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 674 (1928) [1927]<br><b>Poria chakasskensis</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>49</b>(3-4): 276 (1934) [1933]<br><b>Poria consimilis</b> <b>Rick</b>, <i>Brot&#233;ria</i>, N.S. <b>6</b>: 135 (1937)<br><b>Poria earlei</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>12</b>(2): 86 (1920)<br><b>Poria lenis</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 82 (1887)<br><b>Poria lenis f. chakasskensis</b> <b>(Pil&#225;t) Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i>, III, Polyporaceae (Praha) <b>1</b>: 443 (1941)<br><b>Poria lenis</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 82 (1887) <b><font color='#0000FF'>f. lenis</font></b><br><b>Poria lenis f. lunata</b> <b>(Romell) Doma&#324;ski</b>, <i>Fungi, Polyporaceae 1, Mucronoporaceae 1, Revised transl. Ed.</i> (Warsaw): 167 (1972)<br><b>Poria lenis</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 82 (1887) <b><font color='#0000FF'>var. lenis</font></b><br><b>Poria lenis var. radicata</b> <b>(Bourdot &amp; Galzin) Doma&#324;ski</b>, <i>Fungi, Polyporaceae 1, Mucronoporaceae 1, Revised transl. Ed.</i> (Warsaw): 168 (1972)<br><b>Poria lunata</b> <b>Romell</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>20</b>(1): 12 (1926)<br><b>Poria lunulispora</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>51</b>(3-4): 381 (1936) [1935]<br><b>Poria minutipora</b> <b>Rodway &amp; Cleland</b>, <i>Pap. Proc. R. Soc. Tasm.</i>: 17 (1930) [1929]<br><b>Poria montana</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>12</b>(6): 307 (1920)<br><b>Poria subvulgaris</b> <b>Rick</b>, <i>Brot&#233;ria</i>, N.S. <b>6</b>: 151 (1937)<br><b>Poria tenuipora</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>12</b>(2): 85 (1920)<br><b>Sidera lenis</b> <b>(P. Karst.) Miettinen</b>, in Miettinen &amp; Larsson, <i>Mycol. Progr.</i> <b>10</b>(2): 136 (2011) <b><font color='#0000FF'>var. lenis</font></b><br><b>Skeletocutis lenis</b> <b>(P. Karst.) Niemel&#228;</b>, in Renvall, Renvall &amp; Niemel&#228;, <i>Karstenia</i> <b>31</b>(1): 23 (1991)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Ďalšie slovenské meno je kostrovka zamatová.


Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 17.02.2016 16:42

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pórnatka mírná


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 13.02.2016 14:24

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Skeletocutis lenis 1Sidera lenis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(P. Karst.) Niemelä 1(P. Karst.) Miettinen

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Amyloporia lenis</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 149 (1941)<br><b>Amyloporia lenis f. bullosa</b> <b>(Weinm.) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 151 (1953)<br><b>Amyloporia lenis f. chakasskensis</b> <b>(Pil&#225;t) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 152 (1953)<br><b>Amyloporia lenis</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 149 (1941) <b><font color='#0000FF'>f. lenis</font></b><br><b>Amyloporia lenis f. lunata</b> <b>(Romell) Doma&#324;ski</b>, <i>Flora Polska</i>, Grzyby (Mycota) <b>2</b>: 89 (1965)<br><b>Amyloporia lenis f. lunulispora</b> <b>(Pil&#225;t) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 152 (1953)<br><b>Amyloporia lenis</b> <b>(P. Karst.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 149 (1941) <b><font color='#0000FF'>var. lenis</font></b><br><b>Antrodia lenis</b> <b>(P. Karst.) Ryvarden</b>, <i>Norw. Jl Bot.</i> <b>20</b>: 8 (1973)<br><b>Antrodiella lenis</b> <b>(P. Karst.) Zmitr.</b>, <i>Karstenia</i> <b>43</b>(1): 18 (2003)<br><b>Cinereomyces lenis</b> <b>(P. Karst.) Spirin</b>, <i>Karstenia</i> <b>45</b>(2): 106 (2005)<br><b>Diplomitoporus lenis</b> <b>(P. Karst.) Gilb. &amp; Ryvarden</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>22</b>(2): 364 (1985)<br><b>Physisporus lenis</b> <b>P. Karst.</b>, in Rabenhorst, <i>Fungi europ. exsicc.</i>: no. 3527 (1886)<br><b>Polyporus bullosus</b> <b>Weinm.</b>, <i>Hym. &#224; Gast. Imp. Ross. Obs.</i> (Petropoli): 336 (1836)<br><b>Polyporus chakasskensis</b> <b>Weinm.</b><br><b>Poria bullosa</b> <b>(Weinm.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 311 (1888)<br><b>Poria calcea f. bullosa</b> <b>(Weinm.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(2): 233 (1925)<br><b>Poria calcea f. radicata</b> <b>Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 674 (1928) [1927]<br><b>Poria chakasskensis</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>49</b>(3-4): 276 (1934) [1933]<br><b>Poria consimilis</b> <b>Rick</b>, <i>Brot&#233;ria</i>, s&#233;r. Ci. Nat. <b>6</b>: 135 (1937)<br><b>Poria earlei</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>12</b>(2): 86 (1920)<br><b>Poria lenis</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 82 (1887)<br><b>Poria lenis f. chakasskensis</b> <b>(Pil&#225;t) Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 443 (1941)<br><b>Poria lenis</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 82 (1887) <b><font color='#0000FF'>f. lenis</font></b><br><b>Poria lenis f. lunata</b> <b>(Romell) Doma&#324;ski</b>, <i>Fungi, Polyporaceae 1, Mucronoporaceae 1, Revised transl. Ed.</i> (Warsaw): 167 (1972)<br><b>Poria lenis</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 82 (1887) <b><font color='#0000FF'>var. lenis</font></b><br><b>Poria lenis var. radicata</b> <b>(Bourdot &amp; Galzin) Doma&#324;ski</b>, <i>Fungi, Polyporaceae 1, Mucronoporaceae 1, Revised transl. Ed.</i> (Warsaw): 168 (1972)<br><b>Poria lunata</b> <b>Romell</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>20</b>(1): 12 (1926)<br><b>Poria lunulispora</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>51</b>(3-4): 381 (1936) [1935]<br><b>Poria minutipora</b> <b>Rodway &amp; Cleland</b>, <i>Pap. Proc. R. Soc. Tasm.</i>: 17 (1930) [1929]<br><b>Poria montana</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>12</b>(6): 307 (1920)<br><b>Poria subvulgaris</b> <b>Rick</b>, <i>Brot&#233;ria</i>, s&#233;r. Ci. Nat. <b>6</b>: 151 (1937)<br><b>Poria tenuipora</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>12</b>(2): 85 (1920)<br><b>Sidera lenis</b> <b>(P. Karst.) Miettinen</b>, in Miettinen &amp; Larsson, <i>Mycol. Progr.</i> <b>10</b>(2): 136 (2011) <b><font color='#0000FF'>var. lenis</font></b><br><b>Skeletocutis lenis</b> <b>(P. Karst.) Niemel&#228;</b>, in Renvall, Renvall &amp; Niemel&#228;, <i>Karstenia</i> <b>31</b>(1): 23 (1991)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1516945


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 11:37

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(P. Karst.) Niemelä


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

kostrovka zamatová

Skeletocutis lenis