Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Clavulina rugosa »

História popisu - Clavulina rugosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 03.09.2013 11:33

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bull.) J. Schröt.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Clavaria canaliculata</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 294 (1818)<br><b>Clavaria grossa</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 50 (1797)<br><b>Clavaria herveyi</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. N.Y. St. Mus.</i> <b>45</b>: 84 (1893) [1891]<br><b>Clavaria macrospora</b> <b>Britzelm.</b>, <i>Ber. naturw. Ver. Schwaben</i> <b>29</b>: 287 (1887)<br><b>Clavaria rugosa</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>10</b>: tab. 448, fig. 2 (1790)<br><b>Clavaria rugosa var. alcyonaria</b> <b>Corner</b><br><b>Clavaria rugosa var. fuliginea</b> <b>Fr.</b>, <i>Hymenomyc. eur.</i> (Upsaliae): 669 (1874)<br><b>Clavicorona rugosa</b> <b>(Bull.) Corner</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>33</b>: 168 (1970)<br><b>Clavulina herveyi</b> <b>(Peck) R.H. Petersen</b>, <i>Mycologia</i> <b>59</b>(1): 42 (1967)<br><b>Clavulina rugosa var. alcyonaria</b> <b>Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 693 (1950)<br><b>Clavulina rugosa var. canaliculata</b> <b>(Fr.) Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 338 (1950)<br><b>Clavulina rugosa var. fuliginea</b> <b>(Fr.) Gillet</b>, <i>Hym&#233;nomyc&#232;tes</i> (Alen&#231;on): 66 (1874) [1878]<br><b>Clavulina rugosa var. macrospora</b> <b>(Britzelm.) Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 693 (1950)<br><b>Ramaria rugosa</b> <b>(Bull.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 655 (1821)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1356704


Zmeny urobil:
Dátum: 22.10.2006 09:46

Český názov:

Old VersionNew Version
1Kuřátečko svrask 1kuřátečko svraska


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

Konárovka vráskavá

Clavulina rugosa
Kuřátečko svrasklé