Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Clavulina cinerea »

História popisu - Clavulina cinerea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Juraj Kianička
Dátum: 27.12.2013 19:14

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Plodnica býva až 80 mm vysoká, koralovite rozvetvená, od začiatku sfarbená na dymovosivo. Konáriky sú kompaktné, pomerne hrubé, dolu sa mnohonásobne vetvia, na koncoch bývajú ploché, zúbkovité a zväčša rozdelené na dvoje.  1Konárovka popolavá tvorí podobne ako aj iné druhy konároviek plodnice podobné morským koralom. Niekomu môže pripomínať aj hustý a neudržiavaný krík, alebo korunu stromov. Plodnice dosahujú rôzne výšky, niektoré sú nižšie a majú iba 30 – 40 mm, iné zasa rastú viac do výšky a majú okolo 100 mm. Keď by sme štruktúru konárovky bližšie preskúmali, zistili by sme, že jednotlivé konáriky vyrastajú z bázy, ktorá sa rozdeľuje na o niečo tenšie odnože a tie sa rozvetvujú na ešte tenšie konáriky. Tieto konáriky sú na vrchole buď zaoblené, alebo zúbkato ukončené. No nie vždy je konárovka popolavá pekne rozkonárená. Niekedy bývajú jednotlivé konáriky pospájané do hrubších častí a dosť zvrásnené. Farba plodníc je najskôr belavá, sivá, popolavosivá, slabšie hnedosivá, postupne s fialovým nádychom. Niekedy je fialová farba aj zreteľnejšia a vtedy je konárovka sfarbená najkrajšie. Dá sa povedať, že celá plodnica je približne rovnako sfarbená, len končeky konárikov môžu byť niekedy o niečo bledšie.

Dužina:

Old VersionNew Version
1Dužina je sivobiela, pevná, bez nápadnej chuti a vône. 1Dužina je celkom pevná, belavosivej a nemeniacej sa farby, bez výraznej vône a chuti.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Konárovku popolavú si môžeme zameniť za niektoré iné druhy konároviek. Prvou môže byť konárovka ametystová (Clavulina amethystina), ktorá má však výraznejšie a sýtejšie fialové sfarbenie a buď sa vyskytuje iba sporadicky na niektorých lokalitách, alebo je prehliadaná, pretože jej nálezov nie je veľmi veľa. Dužina má pri zasychaní žltkastú farbu, na rozdiel od konárovky popolavej, ktorá je belavosivá a nemeniaca sa. Druhou je konárovka vráskavá (Clavulina rugosa), ktorá sa však vyznačuje veľmi málo rozkonárenými, skôr kyjakovitými a zvrásnenými plodnicami s bielou farbou. Treťou možnou zámenou môže byť konárovka hrebenitá (Clavulina coralloides), ktorá je bielej farby a má hrotité zakončenie konárikov, pričom konárovka popolavá má končeky skôr zaoblené.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Konárovka popolavá rastie od augusta do novembra v listnatých aj ihličnatých lesoch, často vo veľkých skupinách. Je rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule, ako aj v Brazílii a v južnej Austrálii. U nás je to všade pomerne hojný druh. <p> Je to jedlá huba podradnej kvality, a preto sa málo zbiera na jedenie.  1Jej nález nás môže potešiť v listnatých, v ihličnatých, ale aj v zmiešaných lesoch a to hlavne od augusta do konca novembra. Najčastejšie však rastie pod smrekmi a bukmi, či už v lístí, v ihličí, alebo v machu, hlavne za prítomnosti drevných zvyškov a hnijúcich konárikov. Pri vyhovujúcich jesenných podmienkach je schopná les doslova zaplaviť mnohými desiatkami, či stovkami plodníc. A vtedy naozaj treba dávať miestami pozor kam človek stúpa.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Aj keď jedlosť tohto druhu sa vo viacerých atlasoch rozchádza, pretože niektoré z nich ju uvádzajú ako jedlú hubu, iné zasa ako nejedlú, isté je však, že košíky hubárov neobohatí, pretože už len svojim vzhľadom veľmi ku konzumácii neláka. Navyše je nízkej kvality a v dobe jej rastu si môžeme doslova vyberať z veľkého množstva výborných jedlých húb.


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 17.11.2013 22:24

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bull.) J. Schröt.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Clavaria cinerea</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>8</b>: tab. 354 (1788)<br><b>Clavaria cinerea</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>8</b>: tab. 354 (1788) <b><font color='#0000FF'>f. cinerea</font></b><br><b>Clavaria cinerea f. subcristata</b> <b>Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 107 (1928) [1927]<br><b>Clavaria cinerea f. sublilascens</b> <b>Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 107 (1928) [1927]<br><b>Clavaria cinerea</b> <b>Bull.</b>, <i>Herb. Fr.</i> <b>8</b>: tab. 354 (1788) <b><font color='#0000FF'>var. cinerea</font></b><br><b>Clavaria cinerea var. gracilis</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>6</b>(1): 62 (1918) [1917]<br><b>Clavaria cinerea var. odorata</b> <b>Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 107 (1928) [1927]<br><b>Clavaria fuliginea</b> <b>Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 166 (1822)<br><b>Clavaria grisea</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 44 (1797)<br><b>Clavulina cinerea f. bicolor</b> <b>Donk</b>, <i>Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht</i> <b>9</b>: 19 (1933)<br><b>Clavulina cinerea</b> <b>(Bull.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 443 (1888) [1889] <b><font color='#0000FF'>f. cinerea</font></b><br><b>Clavulina cinerea f. subcristata</b> <b>(Bourdot &amp; Galzin) Bon &amp; Courtec.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>18</b>(no. 69): 37 (1987)<br><b>Clavulina cinerea f. sublilascens</b> <b>(Bourdot &amp; Galzin) Bon &amp; Courtec.</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>18</b>(no. 69): 37 (1987)<br><b>Clavulina cinerea</b> <b>(Bull.) J. Schr&#246;t.</b>, in Cohn, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(25?32): 443 (1888) [1889] <b><font color='#0000FF'>var. cinerea</font></b><br><b>Clavulina cinerea var. gracilis</b> <b>(Rea) Corner</b>, <i>Monograph of Clavaria and allied Genera (Annals of Botany Memoirs No. 1)</i>: 309 (1950)<br><b>Clavulina reae</b> <b>Olariaga</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>121</b>: 38 (2012)<br><b>Corallium cinereum</b> <b>(Bull.) G. Hahn</b>, <i>Pilzsammler</i>: 73 (1883)<br><b>Merisma cinereum</b> <b>(Bull.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 497 (1827)<br><b>Ramaria cinerea</b> <b>(Bull.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 655 (1821)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1114574


Úvodné znenie

Zdroj: Aurel Dermek, Albert Pilát
Poznávajme huby
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.01.2004 13:20

konárovka popolavá

Clavulina cinerea
kuřátečko popelavé

Nejedlá huba
Výskyt: VIII. - XI.

Klobúk/Plodnica:

Plodnica býva až 80 mm vysoká, koralovite rozvetvená, od začiatku sfarbená na dymovosivo. Konáriky sú kompaktné, pomerne hrubé, dolu sa mnohonásobne vetvia, na koncoch bývajú ploché, zúbkovité a zväčša rozdelené na dvoje.

Hlúbik:

Hlúbik je 30 X 10 mm veľký, niekedy takmer nevyvinutý, biely alebo sivý, jeho hlavné odnože bývajú pozdĺžne vráskavé.

Dužina:

Dužina je sivobiela, pevná, bez nápadnej chuti a vône.

Výtrusný prach:

Výtrusný prach je bledožltkastý.

Výskyt:

Konárovka popolavá rastie od augusta do novembra v listnatých aj ihličnatých lesoch, často vo veľkých skupinách. Je rozšírená v celom miernom pásme severnej pologule, ako aj v Brazílii a v južnej Austrálii. U nás je to všade pomerne hojný druh.


Je to jedlá huba podradnej kvality, a preto sa málo zbiera na jedenie.