Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sebacina incrustans »

História popisu - Sebacina incrustans

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 07.11.2014 11:41

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Corticium cristatum (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 141 (1882) Corticium incrustans Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 39 (1796) Corticium sebaceum (Pers.) Massee, J. Linn. Soc., London 27: 127 (1890) Corticium sebaceum (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 210 (1886) Merisma cristatum Pers., Comm. fung. clav. (Lipsiae): 96 (1797) Sebacina cristata (Pers.) Lloyd, Mycol. Writ. 7(Letter 75): 1361 (1925) Soppittiella cristata (Pers.) Massee, Brit. Fung.-Fl. 1: 107 (1892) Soppittiella sebacea (Pers.) Massee, Brit. Fung.-Fl. 1: 106 (1892) Thelephora cristata (Pers.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 434 (1821) Thelephora incrustans (Pers.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 57 (1801) Thelephora sebacea Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 577 (1801) 1<b>Clavaria tuberculosa</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 228, tab. 2:1 (1797)<br><b>Corticium cristatum</b> <b>(Pers.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>37</b>: 141 (1882)<br><b>Corticium incrustans</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 39 (1796)<br><b>Corticium sebaceum</b> <b>(Pers.) Massee</b>, <i>J. Linn. Soc.</i>, Bot. <b>27</b>: 127 (1890)<br><b>Corticium sebaceum</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 210 (1886)<br><b>Merisma cristatum</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 96 (1797)<br><b>Merisma cristatum</b> <b>Pers.</b>, <i>Comm. fung. clav.</i> (Lipsiae): 96 (1797) <b><font color='#0000FF'>var. cristatum</font></b><br><b>Merisma cristatum var. fuscum</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 284 (1805)<br><b>Merisma cristatum var. tuberculosum</b> <b>(Pers.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>1</b>: 156 (1822)<br><b>Sebacina cristata</b> <b>(Pers.) Lloyd</b>, <i>Mycol. Writ.</i> <b>7</b>(Letter 75): 1361 (1925)<br><b>Sebacina incrustans</b> <b>(Pers.) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 5 <b>15</b>: 225 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. incrustans</font></b><br><b>Soppittiella cristata</b> <b>(Pers.) Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>1</b>: 107 (1892)<br><b>Soppittiella sebacea</b> <b>(Pers.) Massee</b>, <i>Brit. Fung.-Fl.</i> (London) <b>1</b>: 106 (1892)<br><b>Thelephora caldariorum</b> <b>(Weinm.) Mussatt</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>15</b>: 411 (1900)<br><b>Thelephora cristata</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 434 (1821)<br><b>Thelephora cristata</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 434 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. cristata</font></b><br><b>Thelephora incrustans</b> <b>(Pers.) Pers.</b> [as '<i>incrvstans</i>'], <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>1</b>: 57 (1801)<br><b>Thelephora sebacea</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 577 (1801)<br><b>Thelephora sebacea ? caldariorum</b> <b>Weinm.</b>, <i>Hym. &#224; Gast. Imp. Ross. Obs.</i> (Petropoli): 376 (1836)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1245374


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 14:16

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Tul. & C. Tul.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Corticium cristatum (Pers.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 37: 141 (1882) Corticium incrustans Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 39 (1796) Corticium sebaceum (Pers.) Massee, J. Linn. Soc., London 27: 127 (1890) Corticium sebaceum (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 210 (1886) Merisma cristatum Pers., Comm. fung. clav. (Lipsiae): 96 (1797) Sebacina cristata (Pers.) Lloyd, Mycol. Writ. 7(Letter 75): 1361 (1925) Soppittiella cristata (Pers.) Massee, Brit. Fung.-Fl. 1: 107 (1892) Soppittiella sebacea (Pers.) Massee, Brit. Fung.-Fl. 1: 106 (1892) Thelephora cristata (Pers.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 434 (1821) Thelephora incrustans (Pers.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 57 (1801) Thelephora sebacea Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 577 (1801)


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 17.09.2011 21:50

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pokrytka nažloutlá


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 13.10.2007 10:23

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Sebacina incrustanc 1Sebacina incrustans


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

Lojovka povliekavá

Sebacina incrustanc