Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sarcodon leucopus »

História popisu - Sarcodon leucopus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 07.01.2015 13:01

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1lošák hladký

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.12.2011 19:14

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Sarcodon lecopus 1Sarcodon leucopus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Maas Geest. & Nannf.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Hydnum leucopus Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 158 (1825)


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 11.02.2002 00:00

jelenkovec hladký

Sarcodon lecopus