Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ripartites tricholoma »

História popisu - Ripartites tricholoma

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 00:25

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Alb. & Schwein.) P. Karst.


Zmeny urobil: Stano Husár
Dátum: 26.08.2010 22:09

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.04.2002 00:00

Čechrulka čírovkovitá

Ripartites tricholoma
Čechratička čirůvková

Nejedlá huba