Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Psathyrella spadiceogrisea »

História popisu - Psathyrella spadiceogrisea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 18.04.2018 14:19

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus pallescens</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 61 (1783)<br><b>Agaricus spadiceogriseus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 59 (1774)<br><b>Drosophila exalbicans</b> <b>Romagn.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>21</b>: 155 (1952)<br><b>Drosophila mammifera</b> <b>Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>92</b>: 194 (1976)<br><b>Drosophila spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 117 (1886)<br><b>Drosophila spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 117 (1886) <b><font color='#0000FF'>var. spadiceogrisea</font></b><br><b>Drosophila vernalis</b> <b>(J.E. Lange) K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Fl. Analyt. Champ. Sup&#233;r.</i> (Paris): 364 (1953)<br><b>Pilosace spadiceogriseus</b> <b>(Schaeff.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 504 (1898)<br><b>Pratella spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Kirchn. &amp; W. Eichler</b>, <i>Jahreshefte der Gesellschaft f&#252;r Naturkunde in W&#252;rttemberg</i> <b>50</b>: 448 (1894)<br><b>Psathyra obtusata var. vernalis</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>5</b>(Taxon. Consp.): Vll (1940)<br><b>Psathyra spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zwickau): 70 (1871)<br><b>Psathyrella exalbicans</b> <b>(Romagn.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>12</b>(no. 48): 52 (1983) [1982]<br><b>Psathyrella exalbicans</b> <b>(Romagn.) Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>98</b>(1): 44 (1982)<br><b>Psathyrella exalbicans</b> <b>(Romagn.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Stuttgart) <b>2b</b>: 240 (1955)<br><br><b>Psathyrella groegeri</b> <b>G. Hirsch</b>, <i>Wiss. Z. Friedrich Schiller-Univ. Jena</i>, Math.-nat. Reihe <b>33</b>(6): 816 (1984)<br><b>Psathyrella obtusata var. utriformis</b> <b>Kits van Wav.</b>, <i>Persoonia</i> <b>11</b>(4): 499 (1982)<br><b>Psathyrella spadiceogrisea f. exalbicans</b> <b>(Romagn.) Kits van Wav.</b>, <i>Persoonia</i>, Suppl. <b>2</b>: 282 (1985)<br><b>Psathyrella spadiceogrisea f. mammifera</b> <b>(Romagn.) Kits van Wav.</b>, <i>Persoonia</i>, Suppl. <b>2</b>: 282 (1985)<br><b>Psathyrella spadiceogrisea f. vernalis</b> <b>(J.E. Lange) Kits van Wav.</b>, <i>Persoonia</i>, Suppl. <b>2</b>: 282 (1985)<br><br><b>Psathyrella vernalis</b> <b>(J.E. Lange) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Stuttgart) <b>2b</b>: 240 (1955)<br><b>Psathyrella vernalis</b> <b>(J.E. Lange) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 3 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 223 (1967)<br><b>Psilocybe spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>4</b>: 68 (1911) 1<b>Agaricus pallescens</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i> (Halle): 61 (1783)<br><b>Agaricus spadiceogriseus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 59 (1774)<br><b>Drosophila exalbicans</b> <b>Romagn.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>21</b>: 155 (1952)<br><b>Drosophila spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 117 (1886)<br><b>Drosophila spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 117 (1886) <b><font color='#0000FF'>f. spadiceogrisea</font></b><br><b>Drosophila spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 117 (1886) <b><font color='#0000FF'>var. spadiceogrisea</font></b><br><b>Drosophila vernalis</b> <b>(J.E. Lange) K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Fl. Analyt. Champ. Sup&#233;r.</i> (Paris): 364 (1953)<br><b>Pilosace spadiceogriseus</b> <b>(Schaeff.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 504 (1898)<br><b>Pratella spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Kirchn. &amp; W. Eichler</b>, <i>Jahreshefte der Gesellschaft f&#252;r Naturkunde in W&#252;rttemberg</i> <b>50</b>: 448 (1894)<br><b>Psathyra obtusata var. vernalis</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>5</b>(Taxon. Consp.): Vll (1940)<br><b>Psathyra spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 70 (1871)<br><b>Psathyrella exalbicans</b> <b>(Romagn.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>12</b>(no. 48): 52 (1983) [1982]<br><b>Psathyrella exalbicans</b> <b>(Romagn.) Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>98</b>(1): 44 (1982)<br><b>Psathyrella exalbicans</b> <b>(Romagn.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Stuttgart) <b>2b</b>: 240 (1955)<br><br><b>Psathyrella groegeri</b> <b>G. Hirsch</b>, <i>Wiss. Z. Friedrich Schiller-Univ. Jena</i>, Math.-nat. Reihe <b>33</b>(6): 816 (1984)<br><b>Psathyrella obtusata var. utriformis</b> <b>Kits van Wav.</b>, <i>Persoonia</i> <b>11</b>(4): 499 (1982)<br><b>Psathyrella spadiceogrisea f. exalbicans</b> <b>(Romagn.) Kits van Wav.</b>, <i>Persoonia</i>, Suppl. <b>2</b>: 282 (1985)<br><b>Psathyrella spadiceogrisea f. phaeophylla</b> <b>Kits van Wav.</b>, <i>Persoonia</i>, Suppl. <b>2</b>: 282 (1985)<br><b>Psathyrella spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Maire</b>, <i>M&#233;m. Soc. Sci. Nat. Maroc.</i> <b>45</b>: 113 (1937) <b><font color='#0000FF'>f. spadiceogrisea</font></b><br><b>Psathyrella spadiceogrisea f. vernalis</b> <b>(J.E. Lange) Kits van Wav.</b>, <i>Persoonia</i>, Suppl. <b>2</b>: 282 (1985)<br><br><b>Psathyrella vernalis</b> <b>(J.E. Lange) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 3 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 223 (1967)<br><b>Psathyrella vernalis</b> <b>(J.E. Lange) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Stuttgart) <b>2b</b>: 240 (1955)<br><b>Psilocybe spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>4</b>: 68 (1911)

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 01.06.2013 17:32

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus pallescens</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i>, cont. prim. (Halle): 61 (1783)<br><b>Agaricus spadiceogriseus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. Bavar. Palat.</i> <b>4</b>: 59 (1774)<br><b>Drosophila exalbicans</b> <b>Romagn.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>21</b>: 155 (1952)<br><b>Drosophila mammifera</b> <b>Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>92</b>: 194 (1976)<br><b>Drosophila spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 117 (1886)<br><b>Drosophila spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 117 (1886) <b><font color='#0000FF'>var. spadiceogrisea</font></b><br><b>Drosophila vernalis</b> <b>(J.E. Lange) K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Fl. Analyt. Champ. Sup&#233;r.</i> (Paris): 364 (1953)<br><b>Pilosace spadiceogriseus</b> <b>(Schaeff.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 504 (1898)<br><b>Pratella spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Kirchn. &amp; W. Eichler</b>, <i>Jahreshefte der Gesellschaft f&#252;r Naturkunde in W&#252;rttemberg</i> <b>50</b>: 448 (1894)<br><b>Psathyra obtusata var. vernalis</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>5</b>(Taxon. Consp.): Vll (1940)<br><b>Psathyra spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zwickau): 70 (1871)<br><b>Psathyrella exalbicans</b> <b>(Romagn.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>12</b>(no. 48): 52 (1983) [1982]<br><b>Psathyrella exalbicans</b> <b>(Romagn.) Romagn.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>98</b>(1): 44 (1982)<br><b>Psathyrella exalbicans</b> <b>(Romagn.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Stuttgart) <b>2b</b>: 240 (1955)<br><br><b>Psathyrella groegeri</b> <b>G. Hirsch</b>, <i>Wiss. Z. Friedrich Schiller-Univ. Jena</i>, Math.-nat. Reihe <b>33</b>(6): 816 (1984)<br><b>Psathyrella obtusata var. utriformis</b> <b>Kits van Wav.</b>, <i>Persoonia</i> <b>11</b>(4): 499 (1982)<br><b>Psathyrella spadiceogrisea f. exalbicans</b> <b>(Romagn.) Kits van Wav.</b>, <i>Persoonia</i>, Suppl. <b>2</b>: 282 (1985)<br><b>Psathyrella spadiceogrisea f. mammifera</b> <b>(Romagn.) Kits van Wav.</b>, <i>Persoonia</i>, Suppl. <b>2</b>: 282 (1985)<br><b>Psathyrella spadiceogrisea f. vernalis</b> <b>(J.E. Lange) Kits van Wav.</b>, <i>Persoonia</i>, Suppl. <b>2</b>: 282 (1985)<br><br><b>Psathyrella vernalis</b> <b>(J.E. Lange) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Stuttgart) <b>2b</b>: 240 (1955)<br><b>Psathyrella vernalis</b> <b>(J.E. Lange) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 3 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 223 (1967)<br><b>Psilocybe spadiceogrisea</b> <b>(Schaeff.) Boud.</b>, <i>Icon. Mycol.</i> (Paris) <b>4</b>: 68 (1911)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1290059


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 15:42

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schaeff.) Maire


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 09.05.2006 09:18

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Drosophila vernalis (J.E. Lange) Kühner & Romagn. 1953, Psathyra obtusata var. vernalis J.E. Lange 1940, Psathyrella groegeri G. Hirsch 1984, Psathyrella spadiceogrisea f. vernalis (J.E. Lange) Kits van Wav. 1985, Psathyrella vernalis (J.E. Lange) M.M. Moser 1955 1


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 09.05.2006 09:15

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Drosophila vernalis (J.E. Lange) Kühner & Romagn. 1953, Psathyra obtusata var. vernalis J.E. Lange 1940, Psathyrella groegeri G. Hirsch 1984, Psathyrella spadiceogrisea f. vernalis (J.E. Lange) Kits van Wav. 1985, Psathyrella vernalis (J.E. Lange) M.M. Moser 1955


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 10.02.2002 00:00

Drobuľka hnedosivá

Psathyrella spadiceogrisea
Křehutka hnědošedá