Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Buglossoporus quercinus »

História popisu - Buglossoporus quercinus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 01.07.2018 12:26

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Piptoporus quercinus 1Buglossoporus quercinus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Schrad.) P. Karst. 1(Schrad.) Kotl. & Pouzar

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Antrodia quercina</b> <b>(Schrad.) Teixeira</b>, <i>Revista Brasileira de Bot&#226;nica</i> <b>15</b>(2): 125 (1992)<br><b>Boletus pulvinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 7 (1800) [1799]<br><b>Boletus quercinus</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i> <b>1</b>: 157 (1794)<br><b>Buglossoporus pulvinus</b> <b>(Pers.) Donk</b>, <i>Proc. K. Ned. Akad. Wet.</i> <b>74</b>: 4 (1971)<br><b>Buglossoporus quercinus</b> <b>(Schrad.) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>20</b>: 84 (1966)<br><b>Caloporus fuscopellis</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>20</b>(2): 469 (1892)<br><b>Fomes quercinus</b> <b>(Schrad.) Gillot &amp; Lucand</b>, <i>Cat. Champ. sup. Sa&#244;ne-et-Loire</i> (1890)<br><b>Piptoporus paradoxus</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 9 (1881)<br><b>Piptoporus quercinus f. monstrosus</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 125 (1937)<br><b>Piptoporus quercinus</b> <b>(Schrad.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 9 (1881) <b><font color='#0000FF'>f. quercinus</font></b><br><b>Placodes quercinus</b> <b>(Schrad.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 397 (1888)<br><b>Polyporus fuscopellis</b> <b>(Qu&#233;l.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>11</b>: 86 (1895)<br><b>Polyporus paradoxus</b> <b>Fr.</b>, <i>&#214;fvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. F&#246;rhandl.</i> <b>30</b>(no. 5): 8 (1873)<br><b>Polyporus quercicola</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 646 (1922)<br><b>Polyporus quercinus</b> <b>(Schrad.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 441 (1838) [1836-1838]<br><b>Polystictus fuscopellis</b> <b>(Qu&#233;l.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne) <b>2</b>: 373 (1913)<br><b>Ungulina quercina</b> <b>(Schrad.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 103 (1900) 1<b>Antrodia quercina</b> <b>(Schrad.) Teixeira</b>, <i>Revista Brasileira de Bot&#226;nica</i> <b>15</b>(2): 125 (1992)<br><b>Boletus pulvinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 7 (1800) [1799]<br><b>Boletus quercinus</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i> <b>1</b>: 157 (1794)<br><b>Buglossoporus pulvinus</b> <b>(Pers.) Donk</b>, <i>Proc. K. Ned. Akad. Wet.</i> <b>74</b>: 4 (1971)<br><b>Caloporus fuscopellis</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>20</b>(2): 469 (1892) [1891]<br><b>Fomes quercinus</b> <b>(Schrad.) Gillot &amp; Lucand</b>, <i>Bull. soc. Hist. nat. Autun</i> <b>3</b>: 165 (1890)<br><b>Piptoporus paradoxus</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 9 (1881)<br><b>Piptoporus quercinus</b> <b>(Schrad.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 9 (1881)<br><b>Piptoporus quercinus f. monstrosus</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i>, III, Polyporaceae (Praha) <b>1</b>: 125 (1937)<br><b>Piptoporus quercinus</b> <b>(Schrad.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 9 (1881) <b><font color='#0000FF'>f. quercinus</font></b><br><b>Placodes quercinus</b> <b>(Schrad.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 397 (1888)<br><b>Polyporus fuscopellis</b> <b>(Qu&#233;l.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>11</b>: 86 (1895)<br><b>Polyporus paradoxus</b> <b>Fr.</b>, <i>&#214;fvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. F&#246;rhandl.</i> <b>30</b>(no. 5): 8 (1873)<br><b>Polyporus quercicola</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 646 (1922)<br><b>Polyporus quercinus</b> <b>(Schrad.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 441 (1838) [1836-1838]<br><b>Polystictus fuscopellis</b> <b>(Qu&#233;l.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne) <b>2</b>: 373 (1913)<br><b>Ungulina quercina</b> <b>(Schrad.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 103 (1900)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1100829 1327217


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 29.12.2014 20:42

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Buglossoporus pulvinus (Pers.) Donk 1971 1<b>Antrodia quercina</b> <b>(Schrad.) Teixeira</b>, <i>Revista Brasileira de Bot&#226;nica</i> <b>15</b>(2): 125 (1992)<br><b>Boletus pulvinus</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>2</b>: 7 (1800) [1799]<br><b>Boletus quercinus</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i> <b>1</b>: 157 (1794)<br><b>Buglossoporus pulvinus</b> <b>(Pers.) Donk</b>, <i>Proc. K. Ned. Akad. Wet.</i> <b>74</b>: 4 (1971)<br><b>Buglossoporus quercinus</b> <b>(Schrad.) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>20</b>: 84 (1966)<br><b>Caloporus fuscopellis</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>20</b>(2): 469 (1892)<br><b>Fomes quercinus</b> <b>(Schrad.) Gillot &amp; Lucand</b>, <i>Cat. Champ. sup. Sa&#244;ne-et-Loire</i> (1890)<br><b>Piptoporus paradoxus</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 9 (1881)<br><b>Piptoporus quercinus f. monstrosus</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 125 (1937)<br><b>Piptoporus quercinus</b> <b>(Schrad.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 9 (1881) <b><font color='#0000FF'>f. quercinus</font></b><br><b>Placodes quercinus</b> <b>(Schrad.) Qu&#233;l.</b>, <i>Fl. mycol. France</i> (Paris): 397 (1888)<br><b>Polyporus fuscopellis</b> <b>(Qu&#233;l.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>11</b>: 86 (1895)<br><b>Polyporus paradoxus</b> <b>Fr.</b>, <i>&#214;fvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. F&#246;rhandl.</i> <b>30</b>(no. 5): 8 (1873)<br><b>Polyporus quercicola</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 646 (1922)<br><b>Polyporus quercinus</b> <b>(Schrad.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 441 (1838) [1836-1838]<br><b>Polystictus fuscopellis</b> <b>(Qu&#233;l.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne) <b>2</b>: 373 (1913)<br><b>Ungulina quercina</b> <b>(Schrad.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 103 (1900)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1100829


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 18.09.2012 21:43

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Buglossoporus pulvinus (Pers.) Donk 1971

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 19:56

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schrad.) P. Karst.


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 19.03.2007 19:40

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pstřeňovec dubový


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 27.02.2004 17:52

Brezovník dubový

Piptoporus quercinus