Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phyllotopsis nidulans »

História popisu - Phyllotopsis nidulans

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 18.11.2014 22:04

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Tapinella panuoides

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 20:12

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Singer 1936 1(Pers.) Singer


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 17.02.2007 14:15

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1hlíva hnízdovitá

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Singer 1936

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus dorsalis Bosc., Agaricus dimidiatus Sécr., Agaricus jonquilla Lév. 1855, Agaricus nidulans Pers. 1798, Claudopus odorativus Britz., Crepidotus jonquilla (Lév.) Quél. 1888, Crepidotus nidulans (Pers.) Quél. 1875, Panellus nidulans (Pers.) Pilát, Panus foetens Fr., Panus nidulans (Pers.) Pilát 1930, Panus stevensonii Berk. & Broome 1879, Pleurotus nidulans (Pers.) P. Kumm. 1871, Pleurotus salmoneus Kalchbr., Pocillaria stevensonii (Berk. & Broome) Kuntze 1898


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

Hlivník hniezdovitý

Phyllotopsis nidulans