Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rickenella swartzii »

História popisu - Rickenella swartzii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Viktorie Halasů
Dátum: 09.07.2017 23:56

Český názov:

Old VersionNew Version
1kalichovka Swarzova 1kalichovka Swartzova

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus fibula var. swartzii</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 164 (1821)<br><b>Agaricus setipes var. acrocyaneus</b> <b>Fr.</b>, <i>Hymenomyc. eur.</i> (Upsaliae): 164 (1874)<br><b>Agaricus swartzii</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 90 (1815)<br><b>Mycena fibula var. swartzii</b> <b>(Fr.) K&#252;hner</b>, <i>Encyclop. Mycol.</i> <b>10</b>: 608 (1938)<br><b>Mycena swartzii</b> <b>(Fr.) A.H. Sm.</b>, <i>North Amer. Species of Mycena</i>: 123 (1947)<br><b>Omphalia fibula var. swartzii</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b><br><b>Omphalia swartzii</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, (1885)<br><b>Omphalina fibula var. swartzii</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 46 (1886)<br><br><b>Omphalina swartzii</b> <b>(Fr.) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>20</b>: 136 (1966)<br><br><b>Rickenella swartzii f. alnobetulae</b> <b>Jamoni</b>, <i>Boll. Gruppo Micol. 'G. Bresadola'</i> (Trento) <b>40</b>(2-3): 270 (1998) [1997]<br><b>Rickenella swartzii</b> <b>(Fr.) Kuyper</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(2): 188 (1984) <b><font color='#0000FF'>f. swartzii</font></b> 1<b>Agaricus fibula var. swartzii</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 164 (1821)<br><b>Agaricus setipes var. acrocyaneus</b> <b>Fr.</b>, <i>Hymenomyc. eur.</i> (Upsaliae): 164 (1874)<br><b>Agaricus swartzii</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 90 (1815)<br><b>Mycena fibula var. swartzii</b> <b>(Fr.) K&#252;hner</b>, <i>Encyclop. Mycol.</i> <b>10</b>: 608 (1938)<br><b>Mycena swartzii</b> <b>(Fr.) A.H. Sm.</b>, <i>North Amer. Species of Mycena</i>: 123 (1947)<br><b>Omphalia fibula var. swartzii</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>32</b>: 139 (1879)<br><b>Omphalia swartzii</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, (1885)<br><b>Omphalina fibula var. swartzii</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 46 (1886)<br><br><b>Omphalina swartzii</b> <b>(Fr.) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>20</b>: 136 (1966)<br><br><b>Rickenella swartzii f. alnobetulae</b> <b>Jamoni</b>, <i>Boll. Gruppo Micol. 'G. Bresadola'</i> (Trento) <b>40</b>(2-3): 270 (1998) [1997]<br><b>Rickenella swartzii</b> <b>(Fr.) Kuyper</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(2): 188 (1984) <b><font color='#0000FF'>f. swartzii</font></b>


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 29.01.2015 19:42

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1machovček Schwartzov 1machovček Swartzov


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 29.01.2015 19:41

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1machovček Schwarzov 1machovček Schwartzov

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus fibula var. swartzii</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 164 (1821)<br><b>Agaricus setipes var. acrocyaneus</b> <b>Fr.</b>, <i>Hymenomyc. eur.</i> (Upsaliae): 164 (1874)<br><b>Agaricus swartzii</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 90 (1815)<br><b>Mycena fibula var. swartzii</b> <b>(Fr.) K&#252;hner</b>, <i>Encyclop. Mycol.</i> <b>10</b>: 608 (1938)<br><b>Mycena swartzii</b> <b>(Fr.) A.H. Sm.</b>, <i>North Amer. Species of Mycena</i>: 123 (1947)<br><b>Omphalia fibula var. swartzii</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b><br><b>Omphalia swartzii</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, (1885)<br><b>Omphalina fibula var. swartzii</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 46 (1886)<br><br><b>Omphalina swartzii</b> <b>(Fr.) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>20</b>: 136 (1966)<br><br><b>Rickenella swartzii f. alnobetulae</b> <b>Jamoni</b>, <i>Boll. Gruppo Micol. 'G. Bresadola'</i> (Trento) <b>40</b>(2-3): 270 (1998) [1997]<br><b>Rickenella swartzii</b> <b>(Fr.) Kuyper</b>, <i>Persoonia</i> <b>12</b>(2): 188 (1984) <b><font color='#0000FF'>f. swartzii</font></b>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1108460


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 00:31

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Rickenella schwartzii 1Rickenella swartzii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Kuyper


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 05.09.2003 08:48

machovček Schwarzov

Rickenella schwartzii
kalichovka Swarzova

Nejedlá huba