Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Phellinus chrysoloma »

História popisu - Phellinus chrysoloma

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 17.02.2015 20:25

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1ohňovec smrkový

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Daedalea chrysoloma</b> <b>(Fr.) Cooke &amp; Qu&#233;l.</b>, <i>Clavis syn. Hymen. Europ.</i> (London): 191 (1878)<br><b>Daedalea indurata</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 694 (1922)<br><b>Fomes abietis</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>37</b>: 242 (1882)<br><b>Phellinus abietis</b> <b>(P. Karst.) H. Jahn</b>, <i>Westf&#228;lische Pilzbriefe</i> <b>6</b>: 83 (1967) [1966-67]<br><b>Phellinus pini var. abietis</b> <b>(P. Karst.) Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i>, Polyporaceae (Praha) <b>3</b>(1): 520 (1942)<br><b>Physisporus chrysoloma</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>37</b>: 58 (1882)<br><b>Polyporus abietis</b> <b>(P. Karst.) Vleugel</b>, <i>Svensk bot. Tidskr.</i> <b>2</b>: 308 (1908)<br><b>Polyporus chrysoloma</b> <b>Fr.</b>, <i>&#214;fvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. F&#246;rhandl.</i> <b>18</b>(1): 30 (1861)<br><b>Poria chrysoloma</b> <b>(Fr.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>14</b>(no. 72): 112 (1886)<br><b>Poria chrysoloma var. bambusae</b> <b>Rick</b>, in Rambo (Ed.), <i>Iheringia</i>, S&#233;r. Bot. <b>7</b>: 278 (1960)<br><b>Poria chrysoloma</b> <b>(Fr.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>14</b>(no. 72): 112 (1886) <b><font color='#0000FF'>var. chrysoloma</font></b><br><b>Poria chrysoloma var. marginata</b> <b>Rick</b>, <i>Brot&#233;ria</i>, s&#233;r. Ci. Nat. <b>6</b>: 147 (1937)<br><b>Porodaedalea chrysoloma</b> <b>(Fr.) Fiasson &amp; Niemel&#228;</b>, <i>Karstenia</i> <b>24</b>(1): 25 (1984)<br><b>Trametes abietis</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 346 (1888)<br><b>Xanthochrous abietis</b> <b>(P. Karst.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(2): 198 (1925)<br><b>Xanthochrous pini subsp. abietis</b> <b>(P. Karst.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(2): 198 (1925)<br><b>Xanthochrous pini var. abietis</b> <b>(P. Karst.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(2): 198 (1925)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1319747


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.12.2011 21:25

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Donk


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

ohňovec smrekový

Phellinus chrysoloma