Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Yuchengia narymica »

História popisu - Yuchengia narymica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 18.01.2015 20:26

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Perenniporia narymica 1Yuchengia narymica

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pilát) Pouzar 1(Pilát) B.K. Cui, C.L. Zhao & Steffen

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Perenniporia amylohypha</b> <b>Ryvarden &amp; Gilb.</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>19</b>: 140 (1984)<br><b>Perenniporia elongata</b> <b>Doma&#324;ski</b>, <i>Persoonia</i> <b>7</b>(2): 160 (1973)<br><b>Perenniporia narymica</b> <b>(Pil&#225;t) Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>38</b>(4): 204 (1984)<br><b>Poria amylohypha</b> <b>(Ryvarden &amp; Gilb.) Ginns</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>21</b>: 330 (1984)<br><b>Poria elongata</b> <b>Overh.</b>, <i>Bull. Pa agric. Exp. Stn</i> <b>418</b>: 28 (1942)<br><b>Trametes narymica</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>51</b>(3-4): 364 (1936) [1935]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1563491


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 10:44

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pilát) Pouzar


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

pórovník uzlíkatý

Perenniporia narymica