Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hericium cirrhatum »

História popisu - Hericium cirrhatum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 04.05.2016 13:01

Výskyt od:

Old VersionNew Version
19 18


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 26.02.2015 16:02

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1ježovec trúdnikovitý 1koralovec trúdnikovitý

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Creolophus cirrhatus 1Hericium cirrhatum

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) P. Karst. 1(Pers.) Nikol.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Creolophus cirrhatus</b> <b>(Pers.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>5</b>: 42 (1879)<br><b>Creolophus corrugatus</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b> [as '<i>corrugatum</i>'], <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>5</b>: 42 (1879)<br><b>Creolophus diversidens</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>5</b>: 42 (1879)<br><b>Dryodon cirrhatus</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 193 (1886)<br><b>Dryodon corrugatus</b> <b>(Fr.) Cejp</b> [as '<i>corrugatum</i>'], <i>Fauna Flora Cechoslov.</i>, II, Hydnaceae: 101 (1928)<br><b>Dryodon diversidens</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Compt. Rend. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>15</b>(2): 487 (1887) [1886]<br><b>Hericium diversidens</b> <b>(Fr.) Nikol.</b>, <i>Acta Inst. Bot. Acad. Sci. USSR Plant. Crypt.</i>, Ser. II <b>6</b>: 222 (1950)<br><b>Hydnum cirrhatum</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 109 (1794)<br><b>Hydnum corrugatum</b> <b>Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 269 (1818)<br><b>Hydnum diversidens</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 411 (1821)<br><b>Hydnum paradoxum</b> <b>Schultz</b>, <i>Prodr. Fl. Starg.</i>: 492 (1806)<br><b>Steccherinum cirrhatum</b> <b>(Pers.) Teng</b>, <i>Chung-kuo Ti Chen-chun</i>, [Fungi of China]: 763 (1963)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1298405


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 13.01.2012 23:10

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) P. Karst.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 01.01.2001 00:00

ježovec trúdnikovitý

Creolophus cirrhatus
ježatec různozubý

Nejedlá huba
Výskyt: IX. - XI.