Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Mycena purpureofusca »

História popisu - Mycena purpureofusca

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 07.05.2014 11:47

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1helmovka hnědopurpurová

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus purpureofuscus</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. N.Y. St. Mus. nat. Hist.</i> <b>38</b>: 85 (1885)<br><b>Prunulus purpureofuscus</b> <b>(Peck) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(5): 333 (1916)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1188439


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 13:51

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Peck) Sacc.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

prilbička fialovookrajová

Mycena purpureofusca