Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Asterophora lycoperdoides »

História popisu - Asterophora lycoperdoides

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Juraj Kianička
Dátum: 03.03.2015 18:46

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Autorom popisu Peter Nouzovský, preklad Juraj Kianička.


Zmeny urobil: Ing. Juraj Kianička
Dátum: 03.03.2015 18:45

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus lycoperdoides</b> <b>Bull.</b> [as '<i>lycoperdonoides</i>'], <i>Herb. Fr.</i> <b>4</b>(37-48): tab. 186 (1784) [1783-84]<br><b>Agaricus lycoperdoides</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> <b>3</b>: pl. 383 (1803)<br><b>Artotrogus asterophora</b> <b>Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 497 (1849)<br><b>Artotrogus lycoperdoides</b> <b>(Bull.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 443 (1898)<br><b>Asterophora agaricicola</b> <b>Corda</b>, <i>Icon. fung.</i> (Prague) <b>4</b>: 8 (1840)<br><b>Asterophora agaricoides</b> <b>Fr.</b>, in Fries &amp; Nordholm, <i>Symb. gasteromyc.</i> (Lund) <b>1</b>: 8 (1817)<br><b>Hypolyssus lycoperdoides</b> <b>(Bull.) Kuntze</b> [as '<i>lycoperdodes</i>'], <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 488 (1898)<br><b>Merulius lycoperdoides</b> <b>(Bull.) Lam. &amp; DC.</b>, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 128 (1805)<br><b>Nyctalis agaricoides</b> <b>(Fr.) Bon &amp; Courtec.</b>, in Bon, Migliozzi &amp; Cherubini, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Nyctalis asterophora</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 371 (1838) [1836-1838]<br><b>Nyctalis lycoperdoides</b> <b>(Bull.) J. Schr&#246;t.</b>, <b>3</b>: 525 (1889) 1<b>Agaricus lycoperdoides</b> <b>Bull.</b> [as '<i>lycoperdonoides</i>'], <i>Herb. Fr.</i> <b>4</b>(37-48): tab. 186 (1784) [1783-84]<br><b>Agaricus lycoperdoides</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> <b>3</b>: pl. 383 (1803)<br><b>Artotrogus asterophora</b> <b>Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 497 (1849)<br><b>Artotrogus lycoperdoides</b> <b>(Bull.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 443 (1898)<br><b>Asterophora agaricicola</b> <b>Corda</b>, <i>Icon. fung.</i> (Prague) <b>4</b>: 8 (1840)<br><b>Asterophora agaricoides</b> <b>Fr.</b>, in Fries &amp; Nordholm, <i>Symb. gasteromyc.</i> (Lund) <b>1</b>: 8 (1817)<br><b>Asterophora lycoperdoides</b> <b>(Bull.) Ditmar</b>, <i>J. Bot. (Schrader)</i> <b>3</b>: 56 (1809) <b><font color='#0000FF'>var. lycoperdoides</font></b><br><b>Asterophora lycoperdoides var. trichoides</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>3</b>(1): 206 (1829)<br><b>Asterophora nauseosa</b> <b>Weinm.</b>, <i>Hym. &#224; Gast. Imp. Ross. Obs.</i> (Petropoli): 629 (1836)<br><b>Asterophora trichioides</b> <b>Fr.</b>, in Fries &amp; Nordholm, <i>Symb. gasteromyc.</i> (Lund) <b>1</b>: 8 (1817)<br><b>Hypolyssus lycoperdoides</b> <b>(Bull.) Kuntze</b> [as '<i>lycoperdodes</i>'], <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 488 (1898)<br><b>Merulius lycoperdoides</b> <b>(Bull.) Lam. &amp; DC.</b>, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 128 (1805)<br><b>Nyctalis agaricoides</b> <b>(Fr.) Bon &amp; Courtec.</b>, in Bon, Migliozzi &amp; Cherubini, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Nyctalis agaricoides</b> <b>(Fr.) Bon &amp; Courtec.</b>, in Bon, Migliozzi &amp; Cherubini, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989) <b><font color='#0000FF'>f. agaricoides</font></b><br><b>Nyctalis agaricoides f. nauseosa</b> <b>(Weinm.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>25</b>(no. 97): 4 (1995)<br><b>Nyctalis asterophora</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 371 (1838) [1836-1838]<br><b>Nyctalis asterophora</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 371 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. asterophora</font></b><br><b>Nyctalis asterophora f. major</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Dansk bot. Ark.</i> <b>8</b>(no. 3): 42 (1933)<br><b>Nyctalis lycoperdoides</b> <b>(Bull.) J. Schr&#246;t.</b>, <i>Krypt.-Fl. Schlesien</i> (Breslau) <b>3.1</b>(33?40): 525 (1889)<br><b>Nyctalis nauseosa</b> <b>(Weinm.) Fr.</b>, <i>Hymenomyc. eur.</i> (Upsaliae): 463 (1874)

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk je široký 5-25mm. Klobúk je spočiatku guľovitý, biely, hladký, neskôr polguľovitý, krémový až hnedý, na okraji podvinutý. Hnedé sfarbenie je spôsobené rozpadom pokožky a dužiny klobúka na hnedý prášok, vďaka čomu sa plodnice podobajú na prášnice. 1Klobúk je 10 – 30 mm široký, najskôr guľovitý, následne polguľovitý, niekedy až rozložený. Na to, ako sú plodnice malé, sú klobúky celkom mäsité. Makroskopicky sú klobúky húb v mladosti biele až belavé, následne až okrovohnedé, vyzerajú, ako keby boli poprášené. Povrch klobúka a povrchová časť dužiny klobúka sa pomaly rozpadá a je pokrytý zvláštnou vrstvou nepohlavných buniek, ktorým hovoríme chlamydospory. Tieto bunky sú pre plodnice životne dôležité, pretože kryjú pokožku klobúka a ochraňujú ho pred nepriaznivými vplyvmi prostredia (teplo, sucho, slabý mráz). Chlamydospora je nepravidelne guľovitá bunka. Okraj klobúka je vždy podvinutý.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1Lupene sú 1-2mm široké, krémové, neskôr sivé, riedke a hrubé. 1Lupene sú riedke, ale pomerne hrubé, najskôr biele, nakoniec až svetlohnedé.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1Hlúbik je 5-30mm dlhý a 2-5mm hrubý, valcovitý, pokrivený, belavý, neskôr hnedý od výtrusného prachu. Je chlpatý. 1Hlúbik je 5-30 mm dlhý a 2-5 mm hrubý, valcovitý, jemne plstnatý, farbu má belavú, neskôr hnedú od výtrusného prachu. Je chlpatý.

Dužina:

Old VersionNew Version
1Dužina je biela a hrubá. 1Dužina je belavá až svetlohnedobielá, vôňa a chuť nevýrazná, u starších plodníc jemne múčna.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1Výtrusy sú elipsoidno vajcovité, hladké, bezfarebné, 3-7x2-4 &#956;m veľké. Bazídiospóry bývajú vyvinuté iba zriedkavo. Najčastejšie vznikajú v klobúku chlamydospóry, ktoré napokon vypĺňajú všetko pletivo v klobúku. Chlamydospóry sú guľovité až krátk 1Výtrusy sú elipsoidno vajcovité, hladké, bezfarebné, 3-7x2-4 &#956;m veľké. Bazídiospóry bývajú vyvinuté iba zriedkavo. Najčastejšie vznikajú v klobúku chlamydospóry, ktoré napokon vypĺňajú všetko pletivo v klobúku.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie koncom leta a v jeseni na starých plodniciach veľkých plávok a rýdzikov, predovšetkým na Plávke černejúcej (Russula nigricans). 1Rastie koncom leta a v jeseni na starých plodniciach veľkých plávok a rýdzikov, predovšetkým na plávke černejúcej (Russula nigricans). Vzácne sa môžeme stretnúť na jednom substráte s rastom príživnice prášnicovitej, tak aj s príživnicou obyčajnou. Často rastú v niekoľkopočetných skupinkách.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Nejedlá huba.


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 06.09.2012 21:53

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Bull.) Ditmar 1809 1(Bull.) Ditmar

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus lycoperdoides Bull.(1784) Artotrogus asterophora Fr.(1849) Artotrogus lycoperdoides (Bull.) Kuntze(1898) Asterophora agaricoides Fr.(1817) Nyctalis agaricoides (Fr.) Bon & Courtec.(1989) Nyctalis asterophora Fr.(1838) Nyctalis lycoperdoides (Bull.) Konrad & Maubl. 1<b>Agaricus lycoperdoides</b> <b>Bull.</b> [as '<i>lycoperdonoides</i>'], <i>Herb. Fr.</i> <b>4</b>(37-48): tab. 186 (1784) [1783-84]<br><b>Agaricus lycoperdoides</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> <b>3</b>: pl. 383 (1803)<br><b>Artotrogus asterophora</b> <b>Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Section Post. (Stockholm): 497 (1849)<br><b>Artotrogus lycoperdoides</b> <b>(Bull.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 443 (1898)<br><b>Asterophora agaricicola</b> <b>Corda</b>, <i>Icon. fung.</i> (Prague) <b>4</b>: 8 (1840)<br><b>Asterophora agaricoides</b> <b>Fr.</b>, in Fries &amp; Nordholm, <i>Symb. gasteromyc.</i> (Lund) <b>1</b>: 8 (1817)<br><b>Hypolyssus lycoperdoides</b> <b>(Bull.) Kuntze</b> [as '<i>lycoperdodes</i>'], <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 488 (1898)<br><b>Merulius lycoperdoides</b> <b>(Bull.) Lam. &amp; DC.</b>, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 128 (1805)<br><b>Nyctalis agaricoides</b> <b>(Fr.) Bon &amp; Courtec.</b>, in Bon, Migliozzi &amp; Cherubini, <i>Docums Mycol.</i> <b>19</b>(no. 76): 74 (1989)<br><b>Nyctalis asterophora</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 371 (1838) [1836-1838]<br><b>Nyctalis lycoperdoides</b> <b>(Bull.) J. Schr&#246;t.</b>, <b>3</b>: 525 (1889)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1233153


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 22.08.2007 22:14

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Bull.) Ditmar 1(Bull.) Ditmar 1809


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 07.06.2007 10:12

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Asterophora lycoperdoides (Bull.ex Mérat) S.F.Gray; Nyctalis asterophora Fr. 1Agaricus lycoperdoides Bull.(1784) Artotrogus asterophora Fr.(1849) Artotrogus lycoperdoides (Bull.) Kuntze(1898) Asterophora agaricoides Fr.(1817) Nyctalis agaricoides (Fr.) Bon & Courtec.(1989) Nyctalis asterophora Fr.(1838) Nyctalis lycoperdoides (Bull.) Konrad & Maubl.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1SYNONYMÁ: Asterophora lycoperdoides (Bull. Ex Mérat) S. F. Gray; Nyctalis asterophora Fr. 1


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 07.06.2007 10:09

Poznámka:

Old VersionNew Version
1SYNONIMÁ: Asterophora lycoperdoides (Bull. Ex Mérat) S. F. Gray; Nyctalis asterophora Fr. 1SYNONYMÁ: Asterophora lycoperdoides (Bull. Ex Mérat) S. F. Gray; Nyctalis asterophora Fr.


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 07.06.2007 10:07

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Nyctalis lycoperdoides 1Asterophora lycoperdoides

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Bull.ex Mérat) Schroet. 1(Bull.) Ditmar


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 20.07.2006 14:49

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Bull.ex Mérat) Schroet.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Asterophora lycoperdoides (Bull.ex Mérat) S.F.Gray; Nyctalis asterophora Fr.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Úvodné znenie

Zdroj: Milan Zelenay
Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 25.09.2005 17:24

Príživnica prášnicovitá

Nyctalis lycoperdoides
Rovetka pýchavkovitá

Nejedlá huba

Klobúk/Plodnica:

Klobúk je široký 5-25mm. Klobúk je spočiatku guľovitý, biely, hladký, neskôr polguľovitý, krémový až hnedý, na okraji podvinutý. Hnedé sfarbenie je spôsobené rozpadom pokožky a dužiny klobúka na hnedý prášok, vďaka čomu sa plodnice podobajú na prášnice.

Plodná časť:

Lupene sú 1-2mm široké, krémové, neskôr sivé, riedke a hrubé.

Hlúbik:

Hlúbik je 5-30mm dlhý a 2-5mm hrubý, valcovitý, pokrivený, belavý, neskôr hnedý od výtrusného prachu. Je chlpatý.

Dužina:

Dužina je biela a hrubá.

Výtrusný prach:

Výtrusy sú elipsoidno vajcovité, hladké, bezfarebné, 3-7x2-4 μm veľké. Bazídiospóry bývajú vyvinuté iba zriedkavo. Najčastejšie vznikajú v klobúku chlamydospóry, ktoré napokon vypĺňajú všetko pletivo v klobúku. Chlamydospóry sú guľovité až krátk

Výskyt:

Rastie koncom leta a v jeseni na starých plodniciach veľkých plávok a rýdzikov, predovšetkým na Plávke černejúcej (Russula nigricans).

Poznámka / Zaujímavosti:

SYNONIMÁ: Asterophora lycoperdoides (Bull. Ex Mérat) S. F. Gray; Nyctalis asterophora Fr.