Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Nidularia deformis »

História popisu - Nidularia deformis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 13.06.2015 20:57

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Cyathodes deforme</b> <b>(Willd.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 851 (1891)<br><b>Cyathus deformis</b> <b>Willd.</b>, <i>Bot. Mag.</i>, (Roemer &amp; Usteri) <b>4</b>: 14 (1788)<br><b>Cyathus farctus</b> <b>Roth</b>, <i>Catal. Bot.</i> <b>1</b>: 237 (1797)<br><b>Granularia pisiformis</b> <b>Roth</b>, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>1</b>: 7 (1791)<br><b>Nidularia berkeleyi</b> <b>Massee</b>, <i>Ann. Bot.</i>, Lond. <b>4</b>: 59 (1889)<br><b>Nidularia confluens</b> <b>Fr.</b>, in Fries &amp; Nordholm, <i>Symb. gasteromyc.</i> (Lund) <b>1</b>: 3 (1817)<br><b>Nidularia farcta</b> <b>(Roth) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(2): 301 (1823)<br><b>Nidularia farcta f. confluens</b> <b>Fr.</b><br><b>Nidularia farcta</b> <b>(Roth) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(2): 301 (1823) <b><font color='#0000FF'>f. farcta</font></b><br><b>Nidularia farcta var. confluens</b> <b>(Fr.) Cejp</b><br><b>Nidularia farcta</b> <b>(Roth) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(2): 301 (1823) <b><font color='#0000FF'>var. farcta</font></b><br><b>Nidularia farcta var. radicata</b> <b>(Fr. &amp; Nordholm) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>2</b>(2): 301 (1823)<br><b>Nidularia pisiformis</b> <b>(Roth) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>1</b>: 100 (1844)<br><b>Nidularia pisiformis var. broomei</b> <b>Massee</b>, <i>Ann. Bot.</i>, Lond. <b>4</b>: 58 (1889)<br><b>Nidularia pisiformis</b> <b>(Roth) Tul. &amp; C. Tul.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>1</b>: 100 (1844) <b><font color='#0000FF'>var. pisiformis</font></b><br><b>Nidularia radicata</b> <b>Fr. &amp; Nordholm</b>, in Fries &amp; Nordholm, <i>Symb. gasteromyc.</i> (Lund) <b>1</b>: 2 (1817)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1209504


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 12:46

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Willd.) Fr.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 23.07.2004 08:39

hniezdovec deformovaný

Nidularia deformis
hnízdovka nacpaná

Nejedlá huba