Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Coprinopsis pseudofriesii »

História popisu - Coprinopsis pseudofriesii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 24.01.2008 17:55

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Coprinus pseudofriesii 1Coprinopsis pseudofriesii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Pilát & Svrček 1(Pilát & Svrček) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Coprinus pseudofriesii Pilát & Svrček, Česká Mykol. 21: 140 (1967)


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 25.04.2007 17:09

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1Prilbička vráskavá 1Hnojník

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Hnojník

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Mycena rugulosiceps 1Coprinus pseudofriesii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Pilát & Svrček

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Je to nejedlá huba.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

Prilbička vráskavá

Mycena rugulosiceps