Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Oxyporus philadelphi »

História popisu - Oxyporus philadelphi

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 11:34

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Oxyporus philadelphii 1Oxyporus philadelphi

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Parmasto) Ryvarden


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

ostropórovec sieťkovaný

Oxyporus philadelphii