Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Oxyporus corticola »

História popisu - Oxyporus corticola

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 27.11.2018 13:24

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1ostropórka korová

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 111

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 11:35

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Ryvarden


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

ostropórovec kôrový

Oxyporus corticola