Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arrhenia epichysium »

História popisu - Arrhenia epichysium

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 01.07.2013 18:37

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus epicharis Berk. & Broome Agaricus epichysium Pers. Arrhenia epichysium (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys Clitocybe epichysium (Pers.) H.E. Bigelow Gerronema epichysium (Pers.) Raithelh. Omphalia epichysium (Pers.) Quél. CZ: kalichovka leptoniová 1<b>Agaricus epicharis</b> <b>Berk. &amp; Broome</b>, <i>J. Linn. Soc.</i>, Bot. <b>11</b>(no. 56): 504 (1871)<br><b>Agaricus epichysium</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 105 (1794)<br><b>Agaricus epichysium</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 105 (1794) <b><font color='#0000FF'>subsp. epichysium</font></b><br><b>Clitocybe epichysium</b> <b>(Pers.) H.E. Bigelow</b>, <i>Mycologia</i> <b>50</b>(1): 40 (1958)<br><b>Gerronema epichysium</b> <b>(Pers.) Raithelh.</b>, <i>Metrodiana</i> <b>4</b>(4): 70-71 (1973)<br><b>Omphalia epichysium</b> <b>(Pers.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zwickau): 107 (1871)<br><b>Omphalina epichysium</b> <b>(Pers.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 43 (1886)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1374149


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 01.07.2013 18:37

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Omphalina epichysium 1Arrhenia epichysium

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Pers.) Quél. 1(Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 29.06.2013 16:48

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 15

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 25.10.2012 18:30

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1kalichovka šupinkatá

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Agaricus epicharis Berk. & Broome Agaricus epichysium Pers. Arrhenia epichysium (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys Clitocybe epichysium (Pers.) H.E. Bigelow Gerronema epichysium (Pers.) Raithelh. Omphalia epichysium (Pers.) Quél. CZ: kalichovka leptoniová

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 12:14

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Quél.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 09.02.2002 00:00

kalichovka drevná

Omphalina epichysium