Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Postia caesia »

História popisu - Postia caesia

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vojtech Pšenka
Dátum: 23.02.2017 18:33

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1tvarohovník modrastý 1šťavnatec modrastý


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 26.11.2013 15:09

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Bjerkandera caesia</b> <b>(Schrad.) P. Karst.</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>(no. 1): 29 (1881)<br><b>Bjerkandera ciliatula</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>14</b>: 80 (1887)<br><b>Boletus caesius</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i> <b>1</b>: 167 (1794)<br><b>Boletus caesius</b> <b>Schrad.</b>, <i>Spicil. fl. germ.</i> <b>1</b>: 167 (1794) <b><font color='#0000FF'>var. caesius</font></b><br><b>Boletus caesius var. sessilis</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 247 (1805)<br><b>Boletus caesius var. stipitatus</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 247 (1805)<br><b>Boletus candidus</b> <b>Roth</b>, <i>Catal. Bot.</i> <b>1</b>: 244 (1797)<br><b>Boletus coeruleus</b> <b>Schumach.</b>, <i>Enum. pl.</i> (Kjbenhavn) <b>2</b>: 387 (1803)<br><b>Cyanosporus caesius</b> <b>(Schrad.) McGinty</b>, <i>Mycol. Notes</i> (Cincinnati) <b>33</b>: 436 (1909)<br><b>Hemidiscia coerulea</b> <b>(Schumach.) L&#225;zaro Ibiza</b>, (1916)<br><b>Leptoporus caesius</b> <b>(Schrad.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 176 (1886)<br><b>Leptoporus caesius</b> <b>(Schrad.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 176 (1886) <b><font color='#0000FF'>f. caesius</font></b><br><b>Leptoporus caesius f. dealbatus</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>48</b>: 259 (1934)<br><b>Leptoporus caesius f. monstrosus</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 173 (1937)<br><b>Leptoporus caesius f. porioides</b> <b>Bourdot</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>48</b>: 225 (1932)<br><b>Leptoporus caesius f. resupinatus</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 712 (1937)<br><b>Leptoporus caesius f. rhenanus</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 173 (1937)<br><b>Leptoporus caesius</b> <b>(Schrad.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 176 (1886) <b><font color='#0000FF'>var. caesius</font></b><br><b>Leptoporus caesius var. rhenanus</b> <b>Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 173 (1937) [1936-42]<br><b>Leptoporus candidus</b> <b>(Roth) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 177 (1886)<br><b>Leptoporus coeruleus</b> <b>(Schumach.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 177 (1886)<br><b>Leptoporus lacteus f. ciliatulus</b> <b>(P. Karst.) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 188 (1938)<br><b>Meripilus candidus</b> <b>(Roth) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>37</b>: 34 (1882)<br><b>Oligoporus caesius</b> <b>(Schrad.) Gilb. &amp; Ryvarden</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>22</b>(2): 365 (1985)<br><b>Polyporus alni</b> <b>Velen.</b>, <i>&#268;esk&#233; Houby</i> <b>4-5</b>: 650 (1922)<br><b>Polyporus caesiocoloratus</b> <b>Britzelm.</b>, <i>Bot. Zbl.</i> <b>54</b>(4): 103 (1893)<br><b>Polyporus caesius</b> <b>(Schrad.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 360 (1821)<br><b>Polyporus caesius</b> <b>(Schrad.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 360 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. caesius</font></b><br><b>Polyporus caesius var. coeruleus</b> <b>(Schumach.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 360 (1821)<br><b>Polyporus candidus</b> <b>(Roth) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 449 (1838) [1836-1838]<br><b>Polyporus ciliatulus</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>6</b>: 127 (1888)<br><b>Polyporus coeruleus</b> <b>(Schumach.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 63 (1825)<br><b>Polyporus lacteus subsp. coeruleus</b> <b>(Schumach.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 63 (1825)<br><b>Polyporus lacteus var. candidus</b> <b>(Roth) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>2</b>: 63 (1825)<br><b>Polystictus caesius</b> <b>(Schrad.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne) <b>2</b>: 373 (1913)<br><b>Spongiporus caesius</b> <b>(Schrad.) A. David</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Lyon</i> <b>49</b>(1): 10 (1980)<br><b>Tyromyces caesius</b> <b>(Schrad.) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 34 (1907)<br><b>Tyromyces caesius</b> <b>(Schrad.) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 34 (1907) <b><font color='#0000FF'>f. caesius</font></b><br><b>Tyromyces caesius f. dealbatus</b> <b>(Pil&#225;t) Doma&#324;ski, Orlo&#347; &amp; Skirg.</b>, <i>Flora Polska. Grzyby (Mycota). Podstawczaki (Basidiomycetes), Bezblaszkowce (Aphyllophorales), Sk&#243;rnikowate (Stereaceae), Pucharkowate (Podoscyphaceae)</i> (Krak&#243;w): 129 (1967)<br><b>Tyromyces caesius f. monstrosus</b> <b>(Pil&#225;t) Doma&#324;ski, Orlo&#347; &amp; Skirg.</b>, <i>Flora Polska. Grzyby (Mycota). Podstawczaki (Basidiomycetes), Bezblaszkowce (Aphyllophorales), Sk&#243;rnikowate (Stereaceae), Pucharkowate (Podoscyphaceae)</i> (Krak&#243;w): 129 (1967)<br><b>Tyromyces caesius f. resupinatus</b> <b>(Pil&#225;t) Doma&#324;ski, Orlo&#347; &amp; Skirg.</b>, <i>Flora Polska. Grzyby (Mycota). Podstawczaki (Basidiomycetes), Bezblaszkowce (Aphyllophorales), Sk&#243;rnikowate (Stereaceae), Pucharkowate (Podoscyphaceae)</i> (Krak&#243;w): 129 (1967)<br><b>Tyromyces caesius</b> <b>(Schrad.) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 34 (1907) <b><font color='#0000FF'>var. caesius</font></b><br><b>Tyromyces caesius var. rhenanus</b> <b>(Pil&#225;t) Doma&#324;ski, Orlo&#347; &amp; Skirg.</b>, <i>Flora Polska. Grzyby (Mycota). Podstawczaki (Basidiomycetes), Bezblaszkowce (Aphyllophorales), Sk&#243;rnikowate (Stereaceae), Pucharkowate (Podoscyphaceae)</i> (Krak&#243;w): 129 (1967)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1438906


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 15.12.2007 21:36

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Oligoporus caesius 1Postia caesia

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schrad.) P. Karst.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 15.06.2004 15:57

Tvarohovník modrastý

Oligoporus caesius
Bělochoroš modravý

Nejedlá huba