Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ciboria amentacea »

História popisu - Ciboria amentacea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 12.01.2015 12:46

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Balb.) Fuckel. 1(Balb.) Fuckel

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Ciboria caucus (Rebent.:Fr.) Fuckel 1<b>Hymenoscyphus amentaceus</b> <b>(Balb.) W. Phillips</b>, <i>Man. Brit. Discomyc.</i> (London): 120 (1887)<br><b>Peziza amentacea</b> <b>Balb.</b>, <i>Miscell. bot.</i>: 79 (1804)<br><b>Rutstroemia amentacea</b> <b>(Balb.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>19</b>: 106 (1871)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1183515


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 22.03.2009 20:12

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Na spadnutých samčích jahňadách jelší, ako aj na jahňadách vŕb a topolov. Na jar hojne. 1Na spadnutých samčích jahňadách jelší, ako aj na jahňadách vŕb a topolov(c. caucus). Na jar hojne.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 22.03.2009 19:42

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Na spadnutých samčích jahňadách jelší, ako aj vŕb a topolov. Na jar hojne. 1Na spadnutých samčích jahňadách jelší, ako aj na jahňadách vŕb a topolov. Na jar hojne.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Ciboria caucus sa niekedy uvádza ako samostatný druh, odlišujúci sa od amenatacea, ktorá má rásť len na jahňadách jelší, rastom na jahňadách vŕb.  1Ciboria caucus sa niekedy uvádza ako samostatný druh, odlišujúci sa od c. amenatacea, ktorá má rásť len na jahňadách jelší, rastom na jahňadách vŕb.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 22.03.2009 19:40

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Ciboria caucus sa niekedy uvádza ako samostatný druh, odlišujúci sa od amenatacea, ktorá má rásť len na jahňadách jelší, rastom na jahňadách vŕb.


Zmeny urobil: Radovan Bednár
Dátum: 21.03.2009 20:33

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Na spadnutých samčích jahňadách jelší. Na jar hojne. 1Na spadnutých samčích jahňadách jelší, ako aj vŕb a topolov. Na jar hojne.


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 04.09.2007 23:54

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Apotécia, priemer 5-10 mm, dlho stopkaté, svetlohnedé.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Na spadnutých samčích jahňadách jelší. Na jar hojne.


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 02.04.2006 12:31

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Balb.) Fuckel.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Ciboria caucus (Rebent.:Fr.) Fuckel


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 24.08.2004 15:44

Jahňadka obyčajná

Ciboria amentacea
Jehnědka olšová

Nejedlá huba
Výskyt: II. - IV.