Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lycoperdon hungaricum »

História popisu - Lycoperdon hungaricum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 06.02.2013 12:50

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pýchavka uherská

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1151191


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 18:35

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Hollós


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.02.2002 00:00

prášnica maďarská

Lycoperdon hungaricum