Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Melampsora euphorbiae »

História popisu - Melampsora euphorbiae

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 17:43

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Ficinus & C. Schub.) Castagne


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.02.2002 00:00

hnedospórka mliečniková

Melampsora euphorbiae