Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Helminthosporium tiliae »

História popisu - Helminthosporium tiliae

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 30.05.2021 11:41

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1- 1


Úvodné znenie

Publikoval: Viktorie Halasů
Dátum: 30.05.2021 02:16

-

Helminthosporium tiliae (Link) Fr.
-

Nejedlá huba

Výskyt:

Na mrtvých větvičkách lípy (na kůře) stále připojených ke stromu, paraziticky na starých plodnicích Hercospora tiliae.

Podobné druhy:

H. oligosporum na stejném substrátu i hostiteli (kolonie anamorfy jsou výrazně větší, konidie kratší).

Poznámka / Zaujímavosti:

Neupdatovat podle IF.