Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Melampsora amygdalinae »

História popisu - Melampsora amygdalinae

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 17:44

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Melampsora amygdaline 1Melampsora amygdalinae

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Kleb.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.02.2002 00:00

hnedospórka vŕbová

Melampsora amygdaline