Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gloeohypochnicium analogum »

História popisu - Gloeohypochnicium analogum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 21.02.2021 14:35

belánik

Gloeohypochnicium analogum (Bourdot & Galzin) Hjortstam