Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Macrolepiota excoriata »

História popisu - Macrolepiota excoriata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 10.09.2018 22:10

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus excoriatus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 10 (1774)<br><b>Agaricus excoriatus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 10 (1774) <b><font color='#0000FF'>subsp. excoriatus</font></b><br><b>Agaricus excoriatus subsp. vidoanus</b> <b>Sacc.</b>, <i>Michelia</i> <b>2</b>: 241 (1881)<br><b>Agaricus excoriatus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 10 (1774) <b><font color='#0000FF'>var. excoriatus</font></b><br><b>Agaricus excoriatus var. squamulosus</b> <b>Lasch</b>, <i>Linnaea</i> <b>3</b>: 155 (1828)<br><b>Agaricus procerus var. excoriatus</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 257 (1801)<br><b>Agaricus vulneratus</b> <b>Batsch</b>, <i>Elench. fung.</i> (Halle): 53 (1783)<br><b>Lepiota excoriata</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 135 (1871)<br><b>Lepiota excoriata f. exannulata</b> <b>Killerm.</b>, <i>Denkschr. Bayer. Botan. Ges. in Regensb.</i> <b>18</b>: 17 (1930)<br><b>Lepiota excoriata</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 135 (1871) <b><font color='#0000FF'>f. excoriata</font></b><br><b>Lepiota excoriata</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 135 (1871) <b><font color='#0000FF'>subsp. excoriata</font></b><br><b>Lepiota excoriata var. brigantiaca</b> <b>L. R&#233;my</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>80</b>(4): 582 (1965) [1964]<br><b>Lepiota excoriata</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 135 (1871) <b><font color='#0000FF'>var. excoriata</font></b><br><b>Lepiota excoriata var. flavescens</b> <b>Rick</b>, (1961)<br><b>Lepiota excoriata var. lucandii</b> <b>(Qu&#233;l.) Konrad &amp; Maubl.</b> [as '<i>lucandi</i>'], (1924)<br><b>Lepiota excoriata var. squarrosa</b> <b>Maire</b>, <i>Bull. Acad. R. Sci. Belg.</i>, Cl. Sci., s&#233;r. 3 <b>59</b>(1): 37 (1927) [1926-27]<br><b>Lepiota excoriata var. typica</b> <b>Maire</b>, <i>M&#233;m. Soc. Sci. Nat. Maroc.</i> <b>45</b>: 101 (1937)<br><b>Lepiota heimii</b> <b>Locq.</b>, in K&#252;hner &amp; Romagnesi, <i>Fl. Analyt. Champ. Sup&#233;r.</i> (Paris): 400 (1953)<br><b>Lepiota heimii</b> <b>(Locq. ex Bon) Contu</b>, <i>Bolm Soc. broteriana</i>, 2&lt;sup&gt;a&lt;/sup&gt; s&#233;rie <b>63</b>: 384 (1990)<br><b>Lepiota lucandii</b> <b>Qu&#233;l.</b> [as '<i>lucandi</i>'], <i>C. r. Assoc. Fran&#231;. Avancem. Sci.</i> <b>26</b>(2): 616 (1898) [1897]<br><b>Lepiota procera var. excoriata</b> <b>(Schaeff.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 601 (1821)<br><b>Lepiota procera ? excoriata</b> <b>(Schaeff.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 601 (1821)<br><b>Lepiotophyllum excoriatum</b> <b>(Schaeff.) Locq.</b>, <i>Bull. mens. Soc. linn. Soc. Bot. Lyon</i> <b>11</b>: 40 (1942)<br><b>Leucoagaricus excoriatus</b> <b>(Schaeff.) Singer</b>, <i>Sydowia</i> <b>2</b>(1-6): 35 (1948)<br><b>Leucocoprinus excoriatus</b> <b>(Schaeff.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 171 (1900)<br><b>Leucocoprinus excoriatus</b> <b>(Schaeff.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 171 (1900) <b><font color='#0000FF'>subsp. excoriatus</font></b><br><b>Leucocoprinus heimii</b> <b>Locq.</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>17</b>: 63 (1952)<br><b>Macrolepiota excoriata</b> <b>(Schaeff.) M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Edn 2 (Stuttgart) <b>2b</b>: 130 (1955)<br><b>Macrolepiota excoriata f. bariae</b> <b>Babos</b><br><b>Macrolepiota excoriata f. barlae</b> <b>Babos</b>, <i>Annls hist.-nat. Mus. natn. hung.</i> <b>66</b>: 72 (1974)<br><b>Macrolepiota excoriata</b> <b>(Schaeff.) M.M. Moser</b>, <i>Ukr. bot. Zh.</i> <b>35</b>(5): 516 (1955) <b><font color='#0000FF'>f. excoriata</font></b><br><b>Macrolepiota excoriata f. macrocarpa</b> <b>Wasser</b><br><b>Macrolepiota excoriata</b> <b>(Schaeff.) M.M. Moser</b>, <i>Ukr. bot. Zh.</i> <b>35</b>(5): 516 (1955) <b><font color='#0000FF'>var. excoriata</font></b><br><b>Macrolepiota excoriata var. heimii</b> <b>(Locq. ex Bon) E. Ludw.</b>, <i>Pilzkompendium</i> (Eching) <b>3</b>: 585 (2012)<br><b>Macrolepiota excoriata var. squarrosa</b> <b>(Maire) Wasser</b>, <i>Ukr. bot. Zh.</i>: 516 (1978)<br><b>Macrolepiota heimii</b> <b>Locq. ex Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>11</b>(no. 43): 73 (1981)<br><b>Mastocephalus excoriatus</b> <b>(Schaeff.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 860 (1891)

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1299967


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 31.12.2011 18:13

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Schaeff.) Wasser


Zmeny urobil: Erik Brozmann
Dátum: 09.11.2010 18:56

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Klobúk má 60-120 mm široký, iba niekedy uprostred hnedastý, najprv hladký, neskôr drobné svetlookrovo až hnedasto šupinatý 1Klobúk má 60-120 mm široký, iba niekedy uprostred hnedastý, najprv hladký, neskôr svetlookrovo až hnedasto šupinatý


Zmeny urobil: Erik Brozmann
Dátum: 08.11.2010 16:49

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 12

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Klobúk má 60-120 mm široký, iba niekedy uprostred hnedastý, najprv hladký, neskôr drobné svetlookrovo až hnedasto šupinatý

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1Lupene sú voľné, vysoké, tenké, husté, biele, otlačením sa nemenia alebo iba trochu hnednú.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 1Hlúbik je 50-120mm dlhý a 10 až 15 mm hrubý, dolu zhrubnutý do guľovitej hľuzy, hore holý s posunovateľným blanitým prsteňom.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1Je biela, nevýraznej chuti a bez zápachu, na vzduchu sa nemení.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusný prach je biely.

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Vyskytuje sa na strniskách, zoraných poliach, v zemiačniskách alebo aj na lúkach a trávnatých stráňach. Rastie po skupinách.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Autor popisu: upravené podľa atlasu ,,HUBY" - M.Svrček,B.Vančura


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 19.03.2007 19:36

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Bedla odřená


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.02.2002 00:00

Bedľa čipkovaná

Macrolepiota excoriata