Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Saxifraga rosacea subsp. sponhemica »

História popisu - Saxifraga rosacea subsp. sponhemica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 02.08.2020 16:22

Český názov:

Old VersionNew Version
1lomikámen trsnatý 1lomikámen trsnatý křehký

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Saxifraga rosacea 1Saxifraga rosacea subsp. sponhemica

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Moench 1(C. C. Gmel.) D. A. Webb

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Saxifraga caespitosa subsp. decipiens (Ehrh.) Engl. et Irmsch., nom. inval. Saxifraga caespitosa subsp. rosacea (Moench) Thell. Saxifraga decipiens Ehrh., nom. illeg. 1


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 02.08.2020 16:09

lomikameň trsnatý

Saxifraga rosacea Moench
lomikámen trsnatý

Vzácna huba
Výskyt: IV. - V.

Význam:

Na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh.