Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Asperula arvensis »

História popisu - Asperula arvensis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 14.07.2020 16:49

Poznámka:

Old VersionNew Version
1pravdepodobne trvale zdomácnený, alochtónny druh, ktorý rastie v pôvodných alebo druhotných rastlinn 1pravdepodobne trvale zdomácnený, alochtónny druh, ktorý rastie v pôvodných alebo druhotných rastlín


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 14.07.2020 16:19

marinka roľná

Asperula arvensis L.
mařinka rolní

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VII.

Význam:

vyhynulý druh (EX)

Poznámka / Zaujímavosti:

pravdepodobne trvale zdomácnený, alochtónny druh, ktorý rastie v pôvodných alebo druhotných rastlinn