Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Festuca rupicola »

História popisu - Festuca rupicola

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 31.05.2020 13:47

kostrava žliabkatá

Festuca rupicola
kostřava žlábkovitá


Výskyt:

Vyrůstá na suchých stepních trávnicích (diagnostický druh asociace Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae) na spíše kyselejších půdách teplejších oblastí.

Podobné druhy:

Festuca pallens
Festuca ovina
Festuca valesiaca