Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Leptoporus mollis »

História popisu - Leptoporus mollis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 26.07.2012 21:04

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Bjerkandera alborosea</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Hedwigia</i> <b>28</b>: 366 (1889)<br><b>Bjerkandera mollis</b> <b>(Pers.) P. Karst.</b>, <i>Acta Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>2</b>(no. 1): 29 (1881)<br><b>Boletus mollis</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 22 (1796)<br><b>Boletus mollis</b> <b>Pers.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Lipsiae) <b>1</b>: 22 (1796) <b><font color='#0000FF'>var. mollis</font></b><br><b>Boletus substrigosus</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 247 (1805)<br><b>Daedalea mollis</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>1</b>: 109 (1815)<br><b>Fomes erubescens</b> <b>(Fr.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne) <b>2</b>: 360 (1913)<br><b>Ischnoderma erubescens</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>5</b>: 38 (1879)<br><b>Leptoporus erubescens</b> <b>(Fr.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>41</b>(1): 124 (1925)<br><b>Leptoporus mollis</b> <b>(Pers.) Pil&#225;t</b>, in Kavina &amp; Pil&#225;t, <i>Atlas Champ. l'Europe</i> (Praha) <b>3</b>: 174 (1937)<br><b>Polyporites mollis</b> <b>(Pers.) Mesch.</b><br><b>Polyporus alboroseus</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>9</b>: 170 (1891)<br><b>Polyporus erubescens</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 461 (1838) [1836-1838]<br><b>Polyporus mollicomus</b> <b>Britzelm.</b>, <i>Bot. Zbl.</i> <b>71</b>(3): 57 (1897)<br><b>Polyporus mollis</b> <b>(Pers.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 360 (1821)<br><b>Polyporus mollis var. substrigosus</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 360 (1821)<br><b>Polyporus pini-ponderosae</b> <b>Long</b>, <i>Pap. New Mex. Chapt. Phi Kappa Phi</i> <b>1</b>: 3 (1917)<br><b>Polyporus smallii</b> <b>(Murrill) Sacc. &amp; Trotter</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>21</b>: 280 (1912)<br><b>Polystictus mollicomus</b> <b>(Britzelm.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne) <b>2</b>: 367 (1913)<br><b>Polystictus mollis</b> <b>(Pers.) Bigeard &amp; H. Guill.</b>, <i>Fl. Champ. Sup&#233;r. France</i> (Chalon-sur-Sa&#244;ne) <b>2</b>: 373 (1913)<br><b>Tyromyces erubescens</b> <b>(Fr.) Donk</b>, <i>Meded. Bot. Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht</i> <b>9</b>: 143 (1933)<br><b>Tyromyces mollis</b> <b>(Pers.) Kotl. &amp; Pouzar</b>, <i>&#268;esk&#225; Mykol.</i> <b>13</b>(1): 30 (1959)<br><b>Tyromyces smallii</b> <b>Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(1): 32 (1907)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1271507


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 25.07.2012 20:13

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bělochoroš fialovějící


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 25.07.2012 19:34

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Petr Vampola: je to horský druh rostoucí na jehličnanech většinou ve výškách až nad 800 m nad mořem. 1Petr Vampola: je to horský druh rastúci na ihličnanoch, väčšinou vo výškach až nad 800 m nad morom.


Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 25.07.2012 19:33

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Petr Vampola: je to horský druh rostoucí na jehličnanech většinou ve výškách až nad 800 m nad mořem.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 01.01.2012 14:32

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Pers.) Quél.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.02.2002 00:00

tvarohovček fialovejúci

Leptoporus mollis