Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lepiota grangei »

História popisu - Lepiota grangei

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 30.07.2018 13:15

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Eyre) J.E. Lange 1(Eyre) Kühner

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Hiatula grangei</b> <b>(Eyre) W.G. Sm.</b>, <i>Syn. Brit. Basidiomyc.</i>: 27 (1908)<br><b>Lepiota grangei f. brunneo-olivacea</b> <b>Pil&#225;t</b>, <i>Acta Mus. Nat. Prag.</i> <b>11B</b>(2): 9 (1955)<br><b>Lepiota grangei</b> <b>(Eyre) J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>1</b>: 30 (1935) <b><font color='#0000FF'>f. grangei</font></b><br><b>Lepiotula grangei</b> <b>(Eyre) E. Horak</b>, <i>N.Z. Jl Bot.</i> <b>18</b>(2): 184 (1980)<br><b>Schulzeria grangei</b> <b>Eyre</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>2</b>(1): 37 (1903) [1902]

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 14

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1479408


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 01.01.2012 20:13

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Eyre) J.E. Lange


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.02.2002 00:00

bedlička Grangeova

Lepiota grangei
bedla Grangeova