Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Arabis nemorensis »

História popisu - Arabis nemorensis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 18.12.2019 14:08

arábka slatinná

Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb.
huseník hajní

Chránená huba
Výskyt: IV. - V.

Význam:

Na Slovensku ohrozený druh (EN), zákonom chránené
V ČR kriticky ohrožený druh (C1)