Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lepiota boudieri »

História popisu - Lepiota boudieri

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 30.07.2018 13:02

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Lepiota acerina</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus.</i> <b>51</b>(1): 283 (1898)<br><b>Lepiota acerina</b> <b>Peck</b>, <i>Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus.</i> <b>51</b>(1): 283 (1898) <b><font color='#0000FF'>var. acerina</font></b><br><b>Lepiota acerina var. subpurpurata</b> <b>Bon</b>, in Bon &amp; Riousset, <i>Docums Mycol.</i> <b>22</b>(no. 85): 63 (1992)<br><b>Lepiota boudieri var. alba</b> <b>Kelderman</b>, <i>Parasolzwammen van Zuid-Limburg, Nederland: Lepiota s.l. excl. Macrolepiota</i> (Melick): 77 (1994)<br><b>Lepiota boudieri</b> <b>Bres.</b>, <i>Fung. trident.</i> <b>1</b>(4-5): 43 (1884) <b><font color='#0000FF'>var. boudieri</font></b><br><b>Lepiota fulvella</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>6</b>(1): 61 (1918) [1917]<br><b>Lepiota fulvella</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>6</b>(1): 61 (1918) [1917] <b><font color='#0000FF'>f. fulvella</font></b><br><b>Lepiota fulvella f. gracilis</b> <b>J.E. Lange</b>, <i>Fl. Agaric. Danic.</i> <b>1</b>: 32 (1935)<br><b>Lepiota fulvella</b> <b>Rea</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>6</b>(1): 61 (1918) [1917] <b><font color='#0000FF'>var. fulvella</font></b><br><b>Lepiota fulvella var. gracilior</b> <b>Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>22</b>(no. 88): 28 (1993)<br><b>Lepiota fulvella var. subolivacea</b> <b>Bon</b>, in Bon &amp; Mornand, <i>Bulletin de la Soci&#233;t&#233; d'&#201;tudes Scientifiques de l'Anjou</i> <b>12</b>: 48 (1986)<br><b>Lepiota helveola var. boudieri</b> <b>(Bres.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 6 (1886)<br><b>Mastocephalus bouderi</b> <b>(Bres.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 859 (1891)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1237313


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 16.01.2008 19:40

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lepiota acerina Peck, Ann. Rep. N.Y. state Mus. 51(Appx.2): 283 (1898) Lepiota boudieri Bres., Bull. Soc. mycol. Fr. 1(1): 43 (1885) Lepiota fulvella Rea, Trans. Br. mycol. Soc. 6(1): 61 (1918) [1917] 1


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 16.01.2008 19:38

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lepiota acerina Peck, Ann. Rep. N.Y. state Mus. 51(Appx.2): 283 (1898) Lepiota boudieri Bres., Bull. Soc. mycol. Fr. 1(1): 43 (1885) Lepiota fulvella Rea, Trans. Br. mycol. Soc. 6(1): 61 (1918) [1917]


Zmeny urobil: Ing. Milan Zelenay
Dátum: 02.04.2007 20:36

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Bedla Boudierova

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Bres.

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 08.02.2002 00:00

Bedlička hrdzavá

Lepiota boudieri