Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Papaver dubium »

História popisu - Papaver dubium

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 09.11.2019 08:59

mak pochybný

Papaver dubium L.
mák pochybný

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VIII.

Význam:

menej ohrozený druh (LR)

Poznámka / Zaujímavosti:

pravdepodobne trvale zdomácnený, alochtónny druh, ktorý rastie v pôvodných alebo druhotných rastlinn