Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lentinellus vulpinus »

História popisu - Lentinellus vulpinus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 07.01.2018 18:19

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus vulpinus</b> <b>Sowerby</b>, <i>Col. fig. Engl. Fung. Mushr.</i> (London) <b>3</b>: 149 (1803) [1800-03]<br><b>Hemicybe auricula</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>32</b>: 249 (1879)<br><b>Hemicybe auricula</b> <b>(Fr.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>9</b>: 68 (1882) <b><font color='#0000FF'>var. auricula</font></b><br><b>Hemicybe auricula var. robusta</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>9</b>: 68 (1882)<br><b>Hemicybe vulpina</b> <b>(Sowerby) P. Karst.</b>, <i>Bidr. K&#228;nn. Finl. Nat. Folk</i> <b>32</b>: 249 (1879)<br><b>Lentinellus auricula</b> <b>(Fr.) E. Ludw.</b>, <i>Pilzkompendium</i> (Eching) <b>1</b>([2]): 225 (2001)<br><b>Lentinellus ursinus f. robustus</b> <b>(P. Karst.) R.H. Petersen</b>, in Petersen &amp; Hughes, <i>Biblthca Mycol.</i> <b>198</b>: 149 (2004)<br><b>Lentinus auricula</b> <b>Fr.</b>, <i>&#214;fvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. F&#246;rhandl.</i> <b>18</b>(1): 29 (1862) [1861]<br><b>Lentinus auricula</b> <b>Fr.</b>, <i>&#214;fvers. K. Svensk. Vetensk.-Akad. F&#246;rhandl.</i> <b>18</b>(1): 29 (1862) [1861] <b><font color='#0000FF'>var. auricula</font></b><br><b>Lentinus auricula var. robustus</b> <b>(P. Karst.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>5</b>: 609 (1887)<br><b>Lentinus castoreus var. pusillus</b> <b>Berk. &amp; M.A. Curtis</b>, <i>J. Linn. Soc.</i>, Bot. <b>10</b>(no. 45): 303 (1868) [1869]<br><b>Lentinus vulpinus</b> <b>(Sowerby) Fr.</b>, <i>Syn. generis Lentinorum</i>: 12 (1836)<br><b>Lentinus vulpinus f. auricula</b> <b>(Fr.) Pil&#225;t</b>, <i>Monographie des esp&#232;ces europ&#233;ennes du genre Lentinus Fr.</i>: 32 (1946)<br><b>Lentinus vulpinus f. pusillus</b> <b>(Berk. &amp; M.A. Curtis) Pil&#225;t</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 76 (1941)<br><b>Lentinus vulpinus</b> <b>(Sowerby) Fr.</b>, <i>Syn. generis Lentinorum</i>: 12 (1836) <b><font color='#0000FF'>f. vulpinus</font></b><br><b>Panellus vulpinus</b> <b>(Sowerby) Murrill</b>, <i>N. Amer. Fl.</i> (New York) <b>9</b>(4): 246 (1915)<br><b>Pocillaria auricula</b> <b>(Fr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 865 (1891)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1255456


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 01.01.2012 20:27

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Sowerby) Kühner & Maire


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 04.02.2002 00:00

húževnatček vlčí

Lentinellus vulpinus