Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Senecio ucranicus »

História popisu - Senecio ucranicus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 25.09.2019 16:47

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Senecio germanicus - zákrovní listeny často hustě pokryty delšími jednoduchými chlupy Senecio hercynicus - zákrovní listeny hustě pokryty krátkými žláznatými trichomy, konce zákrovních listenů nejsou černé Senecio ovatus - zákrovní listeny lysé, popř. jen v dolní části pokryty krátkými jednoduchými chlupy, konce zákrovních listenů bývají černé 1Senecio germanicus - zákrovní listeny často hustě pokryty delšími jednoduchými chlupy Senecio hercynicus - zákrovní listeny hustě pokryty krátkými žláznatými trichomy, konce zákrovních listenů nejsou výrazně černé Senecio ovatus - zákrovní listeny lysé, popř. jen v dolní části pokryty krátkými jednoduchými chlupy, konce zákrovních listenů bývají černé


Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 25.09.2019 16:46

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Hodálová

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 25.09.2019 16:46

starček

Senecio ucranicus
starček


Klobúk/Plodnica:

- zákrovní listeny bez žláznatých trichomů nebo jen vzácně s drobnými žlázkami, na konci černé, 3-4(6) mm dlouhé,v počtu 8-10 na 1 úbor
- listy obvykle přisedlé

Výskyt:

Druh je rozšířen převážně v ukrajinských Karpatech, ale svým areálem zasahuje i do některých částí slovenských Karpat, zaznamenán byl např. v Západních Tatrách či na hřebenu Kriváňské Malé Fatry. Vyskytuje se v charakteristických společenstvech Senecioni-Epilobietum angustifolii v subalpínském stupni, kde vytváří bohaté populace.

Podobné druhy:

Senecio germanicus - zákrovní listeny často hustě pokryty delšími jednoduchými chlupy
Senecio hercynicus - zákrovní listeny hustě pokryty krátkými žláznatými trichomy, konce zákrovních listenů nejsou černé
Senecio ovatus - zákrovní listeny lysé, popř. jen v dolní části pokryty krátkými jednoduchými chlupy, konce zákrovních listenů bývají černé