Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Saxifraga exarata subsp. carniolica »

História popisu - Saxifraga exarata subsp. carniolica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ján Zábojník
Dátum: 30.12.2020 17:04

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Huter) Jalas

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Saxifraga carniolica (Huter) Hayek a Paulin Saxifraga moschata subsp. carniolica (Huter) HEGI, Merx. & Reisigl Saxifraga moschata var. carniolica Huter 

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Marián Krivuš
Dátum: 29.07.2019 20:25

lomikameň

Saxifraga exarata subsp. carniolica

Chránená huba
Výskyt: VII. - VIII.

Klobúk/Plodnica:

Endemický podruh Júlskych Álp.

Výskyt:

Aplínske a subalpínske pásmo. Štrbiny skál a suť.

Poznámka / Zaujímavosti:

Na Slovensku nerastie.