Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula zoysii »

História popisu - Campanula zoysii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ján Zábojník
Dátum: 30.12.2020 16:51

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Wulfen

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<em>Campanula zoysii</em> <small>Wulfen</small><br /> <em>Fauratia zoysii</em> <small>(Wulfern) Feer.</small><br />  1<em>Campanula zoysii</em> <small>Wulfen</small><br /> <em>Fauratia zoysii</em> <small>(Wulfern) Feer.</small><br />

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1259816 10


Úvodné znenie

Publikoval: Marián Krivuš
Dátum: 28.07.2019 20:34

zvonček zoysov

Campanula zoysii

Chránená huba
Výskyt: VI. - VIII.

Klobúk/Plodnica:

Endemit Julských Álp. Drobný zvnonček zaujímavého tvaru rastúci od 2000 mnm v štrbinách skál a na malých prahoch.

Poznámka / Zaujímavosti:

Na Slovensku nerastie.