Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lilium carniolicum »

História popisu - Lilium carniolicum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 15.07.2019 18:34

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1lilie

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Bernh. ex W. D. J. Koch

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<em>Lilium albanicum</em> <small>Heuffel</small><br />  1Lilium albanicum; Lilium pomponium var. carniolicum (Bernh. ex W. D. J. Koch) Fiori; Lilium pyrenaicum subsp. carniolicum (Bernh. ex W. D. J. Koch) V. A. Matthews

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie v alpínskom a subalpínskom stupni Julských Álp.  1Rastie v alpínskom a subalpínskom stupni Julských Álp.  Endemit jihovýchodních Alp vázaný na vápencový a dolomitový podklad.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1503084 10


Zmeny urobil: Marián Krivuš
Dátum: 14.07.2019 08:12

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Rastie v alpínskom a subalpínskom stupni Álp. Obľubuje vápenaté podložie.  1Rastie v alpínskom a subalpínskom stupni Julských Álp.


Úvodné znenie

Publikoval: Marián Krivuš
Dátum: 14.07.2019 08:11

ľalia kranská

Lilium carniolicum

Chránená huba
Výskyt: VI. - VIII.

Výskyt:

Rastie v alpínskom a subalpínskom stupni Álp. Obľubuje vápenaté podložie.

Poznámka / Zaujímavosti:

Na Slovensku nerastie