Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Edraianthus montenegrinus »

História popisu - Edraianthus montenegrinus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Marián Krivuš
Dátum: 12.07.2019 15:23

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Do 50 cm vysoká rastlina. 1Do 20 cm vysoká rastlina. Obľubuje sutoviská.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Horské a podhorské lúky. 1


Úvodné znenie

Publikoval: Marián Krivuš
Dátum: 12.07.2019 15:21

zvonček

Edraianthus montenegrinus

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VIII.

Klobúk/Plodnica:

Do 50 cm vysoká rastlina.

Výskyt:

Horské a podhorské lúky.

Poznámka / Zaujímavosti:

Na Slovensku nerastie.