Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hieracium schmidtii subsp. schmidtii »

História popisu - Hieracium schmidtii subsp. schmidtii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 01.07.2019 20:35

jastrabník bledý pravý

Hieracium schmidtii subsp. schmidtii
jestřábník bledý pravý


Výskyt: V. - VII.

Podobné druhy:

Hieracium schmidtii subsp. candicans
Hieracium schmidtii subsp. diversifolium
Hieracium schmidtii subsp. graniticum
Hieracium schmidtii subsp. winkleri
Hieracium wiesbaurianum
Hieracium onosmoides
Hieracium saxifragum