Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Salix x subcaprea »

História popisu - Salix x subcaprea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Patrik Mlčoch
Dátum: 28.06.2019 21:29

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Andersson

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Patrik Mlčoch
Dátum: 28.06.2019 21:29

vŕba

Salix x subcaprea
vrba


Výskyt:

Na Slovensku centrální karpaty (Malá Fatra, Tatry ...), v ČR Sudety (především Hrubý Jeseník). Vyskytuje se velmi běžně v celém areálu výskytu Salix silesiaca. Jedná se o jejího nejběžnějšího křížence. Preferuje inverzní lokality (např. údolí), kde sestupuje Salix silesiaca do nižších poloh nebo naopak vystupuje Salix caprea do poloh vyšších.

Podobné druhy:

Salix silesiaca a její další kříženci
Salix caprea