Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hieracium slovacum »

História popisu - Hieracium slovacum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 16.08.2019 21:48

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Druh z agragátu Hieracium fritzei, který je vzhledově podobný spíše druhu Hieracium halleri ze skupiny jestřábníku alpského. Od ostatních druhů ze skupiny fritzei se liší tím, že žláznaté trichomy na květní stopce jsou delší než 0,7 mm (do 1,2 mm) a zároveň rostlina má 2-3 úbory v květenství (čímž se liší od podobného Hieracium pinetophillum).  1Druh z agragátu Hieracium fritzei, který je vzhledově podobný spíše druhu Hieracium halleri ze skupiny jestřábníku alpského. Od ostatních druhů ze skupiny fritzei se liší tím, že žláznaté trichomy na květní stopce jsou delší než 0,7 mm (do 1,2 mm) a zároveň rostlina má 2-3 úbory v květenství (čímž se liší od podobného Hieracium pinetophilum).


Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 16.08.2019 21:48

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Druh z agragátu Hieracium fritzei, který je vzhledově podobný spíše druhu Hieracium halleri ze skupiny jestřábníku alpského. Od ostatních druhů ze skupiny fritzei se liší tím, že žláznaté trichomy na květní stopce jsou delší než 0,7 mm (do 1,2 mm) a zároveň rostlina má jen 2-3 úbory v květenství.  1Druh z agragátu Hieracium fritzei, který je vzhledově podobný spíše druhu Hieracium halleri ze skupiny jestřábníku alpského. Od ostatních druhů ze skupiny fritzei se liší tím, že žláznaté trichomy na květní stopce jsou delší než 0,7 mm (do 1,2 mm) a zároveň rostlina má 2-3 úbory v květenství (čímž se liší od podobného Hieracium pinetophillum).


Zmeny urobil: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 21.06.2019 00:58

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Chrtek jun.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Úvodné znenie

Publikoval: Bc. Patrik Mlčoch
Dátum: 21.06.2019 00:58

jastrabnik slovenský

Hieracium slovacum
jestřábník slovenský

Vzácna huba

Klobúk/Plodnica:

Druh z agragátu Hieracium fritzei, který je vzhledově podobný spíše druhu Hieracium halleri ze skupiny jestřábníku alpského. Od ostatních druhů ze skupiny fritzei se liší tím, že žláznaté trichomy na květní stopce jsou delší než 0,7 mm (do 1,2 mm) a zároveň rostlina má jen 2-3 úbory v květenství.

Výskyt:

Travnaté svahy, horské louky a klečové porosty - subalpínský taxon. Jedná se o endemit Belianských Tater, kde byl nalezen jen na několika málo lokalitách.

Význam:

Endemit.

Podobné druhy:

viz Hieracium fritzei.