Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Knautia serpentinicola »

História popisu - Knautia serpentinicola

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 06.06.2021 21:41

Český názov:

Old VersionNew Version
1chrastavec hadcový 1Chrastavec rolní hadcový


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 18.06.2019 08:12

chrastavec

Knautia serpentinicola Smejkal ex Kolář, Z. Kaplan, J. Suda & Štech
chrastavec hadcový

Vzácna huba
Výskyt: VI. - IX.

Poznámka / Zaujímavosti:

Na Slovensku neroste