Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Galium sudeticum »

História popisu - Galium sudeticum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 17.06.2019 23:13

Český názov:

Old VersionNew Version
1svízel sudetsk 1svízel sudetský


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 17.06.2019 23:12

lipkavec

Galium sudeticum Tausch
svízel sudetsk

Chránená huba
Výskyt: VI. - VI.

Význam:

Na Slovensku neroste